Triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2021

Thứ Tư, 06/01/2021, 13:06 [GMT+7]
.
.

Ngày 6/1, tại TP Hạ Long, Cục Thống kê Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, ngành Thống kê Quảng Ninh đã chủ động thích ứng, triển khai các giải pháp phù hợp đảm bảo chất lượng công tác thống kê trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, đóng góp quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương trên địa bàn.

Cục đã thực hiện hơn 30 cuộc điều tra thống kê định kỳ và đột xuất trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều cuộc quy mô lớn, nội dung khó như: Cuộc điều tra nông nghiệp nông thôn, điều tra doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt cho Cuộc tổng điều tra Kinh tế năm 2021; các cuộc điều tra thử nghiệm, đột xuất theo yêu cầu của tỉnh như: Điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê, điều tra ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp… Công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch đề ra.

Năm 2021, Cục Thống kê Quảng Ninh chủ động kết nối và thích ứng nâng cao hiệu quả công tác thống kê, tiếp tục đảm bảo thông tin thống kê kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất; thu thập thông tin đầy đủ, kịp thời; phối hợp tốt với các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao bằng khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao bằng khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, năm 2021, ngành Thống kê tỉnh cần đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và chất lượng; chủ động tham mưu cho tỉnh, các địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, xử lý số liệu; nâng cao chất lượng báo cáo, phân tích và dự báo thống kê; tăng cường phối hợp và chia sẻ, xử lý thông tin với các sở, ngành, địa phương; đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê các cấp.

Nguyễn Thơm – Trường Xuân

 

.
.
.
.
.
.
.
.