Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Ba, 12/01/2021, 19:12 [GMT+7]
.
.

Chiều 12/1, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đỗ Ngọc Hiên, Đảng ủy viên, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; cùng tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; bí thư, chủ tịch UBND các địa phương.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) toàn tỉnh đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; phát triển nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Đến nay, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng cùng các lực lượng đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn và đề xuất nhiều giải pháp thực hiện công tác quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, cơ quan, chính quyền, nhân dân, đặc biệt là LLVT tỉnh trong xây dựng, củng cố quốc phòng địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh: Với vị trí địa kinh tế - địa chính trị đặc biệt trọng yếu, tỉnh Quảng Ninh luôn luôn được Đảng, Nhà nước xác định là địa phương có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Trong những năm qua, tỉnh luôn nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, quan điểm của Đảng ta là: Phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu thường xuyên. Điều đó, được thể hiện rõ nét trong nhiều nghi quyết, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong đó có Nghị quyết số 03 ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đứng trước yêu cầu của nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu thời gian tới đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần quán triệt, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể để triển khai thực hiện tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược, bao gồm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm của Đảng về “đối tác”, “đối tượng” tạo thế đan xen lợi ích; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới, biển đảo.

Cùng với đó, cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, biên giới quốc gia trong tình hình mới…; rà soát, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách về bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn khách quan; nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức và toàn dân.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh; đầu tư xây dựng các công trình, thành phần thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện vững chắc lâu dài; tiếp tục thực hiện kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, kết hợp sản xuất với bảo vệ chủ quyền biển đảo huy động mọi nguồn lực; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích nhân dân định cư ổn định lâu dài ở khu vực biên giới, trên các đảo.

Đồng thời, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, môi trường, nguồn nước, các tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ động nắm chắc và dự báo sát, đúng  tình hình; kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phòng chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn khủng bố, phá hoại trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là ở khu vực biên giới, biển, đảo. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Đại tá Lê Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trình bày báo cáo tại hội nghị.
Đại tá Lê Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn xã hội, tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, ma túy, sử dụng vũ khí nóng, “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm trong lĩnh vực than - khoáng sản, môi trường,... Khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài, quản lý các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tiếp tục kiềm chế, giảm mạnh tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cháy, nổ; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh; nâng cao ý thức, văn hóa chấp hành pháp luật; tạo môi trường ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch vững mạnh toàn diện, nòng cốt là quân đội, biên phòng, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; xây dựng lực lượng công an xã chính quy ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lực lượng an ninh cơ sở; quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng vũ trang, bảo đảm chính sách hậu phương quân đội và công an.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương, giai đoạn 2015-2020.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.