SỰ KIỆN TRONG TUẦN

Thứ Hai, 11/01/2021, 08:24 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 11 đến ngày 17/1, dự kiến, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 11/1:

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Buổi chiều, Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy.

- Thứ Ba, ngày 12/1

Họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở.

UBND tỉnh họp kiểm điểm tiến độ triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị giao ban báo chí tháng 1.

UBND tỉnh làm việc với đoàn Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

UBND tỉnh họp, nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề cương đề án "Phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Thứ Tư, Thứ Năm, ngày 13-14/1

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến về một số nội dung: Kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021; Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch và Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh khóa XIII, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác.

- Thứ Bảy, ngày 16/1:

Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Đề án 196, đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

THƯ KÝ BIÊN TẬP

.
.
.
.
.
.
.
.