SỰ KIỆN TRONG TUẦN

Thứ Hai, 04/01/2021, 08:29 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 4 đến ngày 10/1, dự kiến, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 4/1:

Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Buổi chiều, Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy.

- Thứ Ba, ngày 5/1

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

- Thứ Tư, ngày 6/1

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” và Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”.

Tổng kết Đề án Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm giai đoạn 2017-2020.

- Thứ Sáu, ngày 8/1:

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

- Thứ Bảy, ngày 9/1:

Lễ công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương – DDCI Quảng Ninh năm 2020.

THƯ KÝ BIÊN TẬP

.
.
.
.
.
.
.
.