Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh

Thứ Ba, 12/01/2021, 13:19 [GMT+7]
.
.

Sáng 12/1, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2020 và và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCCD ở cơ sở, gắn với việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; các nhiệm vụ phát triển KT-XH; công tác sáp nhập tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính; công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác GPMB... Việc triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép” của tỉnh, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đảm bảo duy trì, phục hồi phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng theo đánh giá tại hội nghị, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã chủ động rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo sau đại hội, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với ngành, lĩnh vực phụ trách; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở để đảm bảo tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021. Trong đó, cần tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; củng cố hệ thống truyền thanh ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện đối với bộ máy chính quyền ở các thôn; đẩy mạnh việc công khai các quy hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo khẳng định, những thành công của tỉnh trong năm 2020 đã chứng tỏ hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở ngày càng phát huy được hiệu quả. Đối với chương trình công tác năm 2021 của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh, đồng chí yêu cầu ban soạn thảo tiếp thu 11 ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện bổ sung báo cáo và xây dựng chương trình công tác, tránh trùng chéo với các Ban chỉ đạo khác của tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, MTTQ tỉnh cần tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, xây dựng những tiêu chí cụ thể trong việc giám sát các công trình, dự án đầu tư cộng đồng và hiệu quả sau đầu tư. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết các chỉ thị, kết luận và văn bản chỉ đạo cũng như những quy định, hướng dẫn của Trung ương để nghiên cứu, xây dựng khung về hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phát huy tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cấp cơ sở để nhân dân bàn bạc và quyết định những công việc quan trọng, tránh để xảy ra các vấn đề xã hội bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.