Đông Triều

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Thứ Hai, 11/01/2021, 06:29 [GMT+7]
.
.

Coi trọng công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, đến nay các tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn TX Đông Triều không ngừng lớn mạnh, tăng cả về số lượng, chất lượng.

Đại biểu tham dự Đại hội lần thứ III Đảng bộ Công ty CP Gốm Đất Việt (TX Đông Triều) bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy
 Đại hội Đảng bộ Công ty CP Gốm Đất Việt lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy.

Đông Triều là địa bàn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là nơi giao thoa giữa các vùng, miền tạo ra sự đa dạng về tự nhiên, văn hóa, xã hội, trong đó có sự đa dạng về cả các loại hình doanh nghiệp. Hiện trên địa bàn thị xã có trên 1.000 doanh nghiệp thuộc các loại hình, thu hút hơn 15.000 lao động. Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong khu vực kinh tế này, việc xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp là một trong những chỉ tiêu quan trọng được Đảng bộ TX Đông Triều chú trọng thực hiện.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, cho biết: Để tăng cường sức mạnh các tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, gồm các đồng chí phó bí thư Thị ủy, trưởng các ban đảng và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; ban hành nhiều văn bản, nhằm quán triệt, chỉ đạo việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; đẩy mạnh giáo dục, động viên người lao động phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân, phấn đấu để trở thành đảng viên...

Với những cách làm trên, đến nay các tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở Đông Triều ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Đảng bộ thị xã hiện có 9 tổ chức cơ sở đảng thuộc khối doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 5 đảng bộ cơ sở, 4 chi bộ cơ sở, 58 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 812 đảng viên, tăng 552 đảng viên so với năm 2015. Riêng năm 2020, các tổ chức đảng thuộc khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đã kết nạp được 45 đảng viên mới, chiếm 19% tổng số đảng viên kết nạp của toàn thị xã, bằng 6% tổng số đảng viên sinh hoạt trong các doanh nghiệp so với đầu năm. 100% bí thư chi bộ doanh nghiệp là chủ doanh nghiệp. Công tác bố trí, kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ, cấp ủy thuộc các chi, đảng bộ doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Hoạt độn sản xuất tại Công ty CP Gạch ngói Đất Việt (TX Đông Triều).
Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Gạch ngói Đất Việt (TX Đông Triều).

Chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân được nâng lên rõ rệt, khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị, hoạt động có hiệu quả thiết thực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển. Một số đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ chủ chốt trong các doanh nghiệp đã cụ thể hoá được chức năng, nhiệm vụ, bám sát chủ trương của Đảng, từ đó thực hiện tốt quy chế làm việc, xác định rõ hơn mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với hội đồng quản trị và giám đốc, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thị xã.

Cụ thể, một số đảng bộ đã phối hợp với hội đồng quản trị, lãnh đạo công ty đẩy mạnh đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ KHCN, chuyển đổi mô hình sản xuất từ “nâu” sang “xanh” để tạo nên những đột phá trong sản xuất, kinh doanh, nâng tầm giá trị thương hiệu. Tiêu biểu như: Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà, chuyển dịch cơ cấu kinh doanh theo hướng dịch vụ, du lịch; 2 công ty của Gốm Đất Việt trong năm 2020 xác lập 2 kỷ lục thế giới về dây chuyền sản xuất gạch Cotto siêu mịn đồng bộ với công nghệ nghiền khô, đùn dẻo, sấy nung nhanh, vượt công suất thiết kế và doanh nghiệp KHCN có chất lượng cao, nhiều giải pháp hữu ích nhất trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung lò nung tuynel...

Trong thời gian tới, Đảng bộ TX Đông Triều tiếp tục chú trọng công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân; trong đó đã xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng, phát triển cả về số lượng, chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong khu vực này. Các cấp ủy của thị xã sẽ thường xuyên khảo sát, nắm chắc tình hình, số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên, lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn; cấp ủy viên, tổ chức đảng cấp dưới, ban thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đảm nhận việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đoàn viên, hội viên giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Cùng với đó, tăng cường vận động, tạo sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp về thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp của mình.

Thị xã đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, làm cho chủ doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ vai trò, vị trí và tác dụng của tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp; thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp để khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, ủng hộ, tạo điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Từ đó có cơ chế tạo nguồn phát triển Đảng, đặc biệt quan tâm đến đoàn viên, công nhân giữ các chức vụ lãnh đạo trong các phân xưởng, đội, nhóm.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.