Đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc

Thứ Ba, 19/01/2021, 09:36 [GMT+7]
.
.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chủ động, tích cực của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị trong tỉnh, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có nhiều chuyển biến quan trọng.

Tràn lan thông tin xuyên tạc về nhân sự Đại hội XIII
Thông tin xuyên tạc về Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên mạng xã hội được ngăn chặn kịp thời.  

Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các đối tượng phản động lại ráo riết tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta một cách trắng trợn hơn. Những luận điệu vu khống, xuyên tạc đó đã làm nhiễu thông tin, tạo dư luận xấu trong xã hội. Hành vi, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phản động là lợi dụng các trang mạng xã hội để chuyển tải, đăng những tin, bài, hình ảnh vu khống, xuyên tạc đã được chúng dàn dựng có chủ ý, nhằm “tung hỏa mù” cho người đọc, xem không thể nhận diện rõ những nội dung xấu, độc, phục vụ cho ý đồ, động cơ chống phá, phản động, nhằm hạ thấp vai trò của cấp ủy, chính quyền, của Đảng và Nhà nước ta.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng đấu tranh; đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với vai trò là cơ quan nòng cốt, chuyên trách đã chủ động, kịp thời phối hợp tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo đúng quy định. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức định kỳ giao ban báo chí hằng tháng, hội nghị thông tin báo chí thường kỳ. Nội dung, hình thức giao ban, thông tin báo chí luôn đổi mới, chú trọng tính tương tác, đối thoại thông qua việc mời lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin về những vấn đề quan trọng, vụ việc nhạy cảm để rút kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và của tỉnh bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần định hướng dư luận, phản biện xã hội, động viên khích lệ các phong trào thi đua xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu, đẹp, văn minh. Đặc biệt, trong thời gian này, các cơ quan báo chí, truyền thông đã phát huy, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nêu bật được những kết quả, nỗ lực của đất nước, của tỉnh trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người gắn với các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã tạo không khí phấn khởi, tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Đội An ninh, Công an thị xã Quảng Yên làm việc với Lê Thị Hoa (SN 2000, trú tại thôn 10, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên) về hành vi sử dụng Facebook chia sẻ thông tin thất thiệt liên quan đến dịch bệnh do virus corona. Ảnh: conganquangninh.vn
Công an TX Quảng Yên làm việc với đối tượng sử dụng facebook chia sẻ thông tin thất thiệt về dịch Covid-19. Ảnh: conganquangninh.vn

Lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ phòng gian bảo mật; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội trong quân đội. Việc kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong chấp hành các quy định về khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội được tiến hành thường xuyên và đột xuất, nên không có hiện tượng lộ, lọt thông tin và hình ảnh “nhạy cảm” để các thế lực thù địch lợi dụng nói xấu, bôi nhọ.

Các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”"; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35; xây dựng lực lượng đấu tranh trên không gian mạng - “Lực lượng 47”; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị với việc lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động của lực lượng này.

Hiện mỗi cơ quan, đơn vị có từ 5-10 đồng chí (có cán bộ chủ trì) làm nòng cốt cho việc phát hiện, đấu tranh trên không gian mạng. Hằng năm, tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ trì và lực lượng nòng cốt của các cơ quan, đơn vị về nội dung, phương pháp nhận diện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên chia sẻ thông tin tích cực, gương “người tốt, việc tốt” trên mạng xã hội. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng trang diễn đàn công khai để thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa địa phương, tình hình quốc phòng an ninh,... nhằm thu hút cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia, tạo hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ. Những việc làm trên của lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trước âm mưu, luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch; đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể khẳng định, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chủ động, tích cực của các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, sở, ban, ngành và các đoàn thể trong tỉnh nên công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển rõ rệt, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Hoài Anh

Tin liên quan
 


 

.
.
.
.
.
.
.
.