Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

Thứ Bảy, 09/01/2021, 07:30 [GMT+7]
.
.

Năm 2020, công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC luôn được cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Qua  đó, từng bước nâng cao chất lượng, chuẩn hóa nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Lãnh đạo huyện Ba Chẽ trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên.
Lãnh đạo huyện Ba Chẽ trao bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 2019-2020. Ảnh: Trung tâm TT-VH Ba Chẽ

Nhận thức rõ công tác cán bộ có vị trí, vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trong thời gian qua, huyện Ba Chẽ đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch tỉnh giao, huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, trong đó ưu tiên mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo cấp ủy cơ sở, nhất là cấp ủy viên và bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố. Đồng thời cử CB,CC,VC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh, sở, ngành tổ chức. Cùng với đó, căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, hạng viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, huyện ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC trong diện quy hoạch; CB,CC,VC là nữ, trẻ tuổi nhằm mục đích nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2020, huyện Ba Chẽ đã mở 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 1.805 lượt CB,CC,VC, đảng viên mới, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố, cán bộ làm công tác mặt trận thôn, tổ chức đoàn thể; 17 lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 1.000 học viên là lãnh đạo quản lý, viên chức ngành. Huyện phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 200 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố về hướng dẫn truy cập, sử dụng bộ quy chế làm việc mẫu; phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức 1 lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện cho 82 học viên.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ, cho biết: Đội ngũ CB,CC,VC qua đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị theo các chức danh, vị trí đảm nhiệm. Qua đó, làm tốt hơn công tác tham mưu, có nhiều đề xuất, giải pháp thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020, tạo đà cho những năm tiếp theo.

ớp bồi dưỡng kiến thức về “Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống” năm 2020.
Lớp bồi dưỡng kiến thức “Quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống”, tháng 9/2020.

Trong năm 2020, công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC được các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện có trọng tâm, linh hoạt, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19. Các đơn vị, địa phương tập trung ưu tiên bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở, bồi dưỡng theo chức danh; thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý. Nhiều đơn vị chủ động tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng riêng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, đặc thù của địa phương, đơn vị.

Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng bám sát nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm, tập trung củng cố kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chú trọng khả năng vận dụng thực tiễn sau đào tạo. Trước đại hội đảng bộ các cấp đã triển khai các lớp bồi dưỡng về công tác tổng hợp, chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội, kỹ năng tuyên truyền vận động, dân vận chính quyền... Sau đại hội, tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chức danh như: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác dư luận xã hội; bồi dưỡng cho bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; cập nhật kiến thức...

Năm 2020, toàn tỉnh tổ chức 96 lớp đào tạo bồi dưỡng cho 6.160 lượt CB,CC,VC, tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng (không có đào tạo tại nước ngoài do dịch bệnh Covid-19). Đặc biệt tổ chức các lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, huyện, cấp phòng và tương đương, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh.

Qua đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đa dạng, linh hoạt các hình thức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC theo quy hoạch, gắn với việc sử dụng, thực hiện luân chuyển CB,CC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở đào tạo...

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.