UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả triển khai phương án sắp xếp lại xe ô tô công

Thứ Ba, 15/12/2020, 14:13 [GMT+7]
.
.

Ngày 15/12, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai phương án sắp xếp lại xe ô tô công, phương án điều chuyển, xác định số xe dôi dư và phương án xử lý xe dôi dư theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Theo kết quả rà soát, kiểm định lại xe dôi dư của cơ quan, đơn vị và địa phương, tổng số xe công hiện có là 550 xe. Tổng số xe đủ điều kiện tiếp tục sử dụng trước khi thực hiện điều chuyển và bổ sung tiêu chuẩn, định mức là 377 xe. Số lượng xe dôi dư là 173 xe. Qua xem xét, Sở Tài chính đề xuất tiếp tục giữ lại sử dụng 19 xe, thu hồi 20 xe sau kiểm định đảm bảo vận hành an toàn của các đơn vị vượt định mức để điều chuyển cho các đơn vị khác chưa có xe hoặc xe cũ, hỏng không đảm bảo vận hành an toàn và tiến hành thanh lý toàn bộ số xe dôi dư còn lại.

Sau khi nghe ý kiến tham gia đóng góp của các sở, ngành chức năng, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính hoàn thiện phương án điều chuyển xe công từ nơi thừa sang nơi thiếu trên nguyên tắc giữ lại toàn bộ số xe có hiện trạng tốt nhất để sử dụng; khẩn trương thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chính xác hiện trạng và giá trị của toàn bộ số lượng xe dôi dư; từ đó, xây dựng phương án giá khởi điểm sao cho sát với giá trị thực của xe, đồng thời, tiến hành niêm phong, bàn giao lại cho thủ trưởng đơn vị quản lý, bảo vệ trước khi thực hiện thanh lý.

Việc thanh lý xe thực hiện theo hình thức đấu thầu, đảm bảo công khai, minh bạch và không được thất thoát tài sản Nhà nước. Trên cơ sở nguyện vọng, nhu cầu và chất lượng lái xe, Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp Sở Tài chính tham mưu, xây dựng phương án điều chuyển, giải quyết chính sách cho đội ngũ lái xe dôi dư. Đối với xe y tế, khẩn trương rà soát lại toàn bộ số xe tiếp tục giữ lại sử dụng theo Thông tư 07/2020 của Bộ Y tế để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến.

Tôn Vũ – Mạnh Linh
 

.
.
.
.
.
.
.
.