UBND tỉnh cho ý kiến vào một số đề án quan trọng

Thứ Năm, 10/12/2020, 18:33 [GMT+7]
.
.

Chiều 10/12, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về các dự thảo đề án: Phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, dự thảo đề án phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm xây dựng các cơ chế, chính sách để huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng cao đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, đề án cũng định hình và xây dựng các sản phẩm chủ lực của tỉnh nhằm từng bước nâng cao những sản phẩm thế mạnh có đóng góp quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Đối với dự thảo Đề án cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 cũng đề ra các giải pháp căn cơ với mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp; xây dựng năng lực lãnh đạo, quản trị hiệu lực, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Đồng thời, tạo dựng thương hiệu môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thân thiện, hấp dẫn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, các đề án đang xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh trong những năm tới. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các thành viên tổ xây dựng đề án tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện nội dung. Trong đó, các mục tiêu, giải pháp đưa ra phải cụ thể, bám sát thực tế, quan điểm chỉ đạo của tỉnh. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng các đề án phải lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín và năng lực để triển khai các bước lập đề án một cách chặt chẽ và có tính khả thi cao.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.