Toàn cảnh Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII

Thứ Tư, 09/12/2020, 11:57 [GMT+7]
.
.

Trong 2,5 ngày từ 7-9/12, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn, nhìn nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và 5 năm giai đoạn 2021-2025. Kỳ họp cũng đã giải đáp thỏa đáng ý kiến, kiến nghị của cử tri, sự quan tâm của nhân dân trên tinh thần trách nhiệm cao, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, trọng điểm… Đồng thời, thông qua 27 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh. 

a
Các đại biểu làm lễ chào cờ trong phiên họp khai mạc Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII.
a
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII.
Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh áo cáo tình hình KT-XH và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tình hình KT-XH và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  năm 2021.
a
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu kỳ họp.
Bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đại diện lãnh đạo các sở, ủy viên UBND tỉnh trình bày tóm tắt tờ trình liên quan đến một số nghị quyết quan trọng của tỉnh.
Đại diện lãnh đạo các sở, ủy viên UBND tỉnh trình bày tóm tắt tờ trình liên quan đến một số nghị quyết quan trọng của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng nội dung phiên chất vấn tại hội trường.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, định hướng nội dung phiên chất vấn tại hội trường.
Đại biểu Đặng Văn Tuấn, Tổ đại biểu Đầm Hà chất vấn Giám đốc Sở Y tế
Đại biểu Đặng Văn Tuấn, Tổ đại biểu Đầm Hà, chất vấn Giám đốc Sở Y tế.
Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế, trả lời chất vấn.
Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế, trả lời chất vấn đại biểu.
Đại biểu dự họp theo dõi chất vấn tại hội trường.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận tổ, kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 21 nghị quyết quan trọng.
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 27 nghị quyết quan trọng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp.
Tại cuộc họp, công tác kiểm tra y tế, phòng, chống dịch Covid - 19 được triển khai giám sát chặt chẽ.
Tại cuộc họp, công tác kiểm tra y tế, phòng, chống dịch Covid - 19 được triển khai giám sát chặt chẽ.

Nhóm PV

.
.
.
.
.
.
.
.