Thực hiện quy chế dân chủ thực chất và hiệu quả ở Hải Hà

Thứ Tư, 09/12/2020, 05:54 [GMT+7]
.
.

Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Hải Hà chú trọng thực hiện, thể hiện rõ nhất trong việc tăng cường lắng nghe, đối thoại, giải quyết công khai, minh bạch những nguyện vọng của người dân, đề cao trách nhiệm công dân. Qua đó làm cho không khí dân chủ trong xã hội ngày càng mở rộng, góp phần rất quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển, giữ vững ổn định chính trị.

Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà.
Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” những năm qua luôn được cấp ủy, chính quyền xã Quảng Chính (huyện Hải Hà) quán triệt, vận dụng trong nhiệm vụ xây dựng NTM, mà công khai, minh bạch chính là “chìa khóa”. Được biết, nội dung được xã công khai tập trung chủ yếu vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển KT-XH... để người dân hiểu đúng, đủ, kịp thời những thông tin cần thiết liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình.

Đồng thời địa phương còn thực hiện việc công khai trong huy động vốn làm đường giao thông, huy động đóng góp và sử dụng các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, bình xét các đối tượng được hưởng trợ cấp chính sách xã hội...

Từ thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, xã Quảng Chính (huyện Hải Hà) đã xây dựng được nhiều công trình thiết thực phục vụ tốt đời sống dân sinh. (Trong ảnh: Tuyến đường thôn 5, xã Quảng Chính)
Từ thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, xã Quảng Chính (huyện Hải Hà) đã xây dựng được nhiều công trình thiết thực phục vụ tốt đời sống dân sinh. (Trong ảnh: Tuyến đường thôn 5, xã Quảng Chính)

Bà Nguyễn Bích Nguyệt, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Chính, cho biết: Thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, xã thường xuyên tổ chức cho nhân dân tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp các vấn đề xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước, quy định những nội dung nhân dân được biết, bàn bạc và quyết định; bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; công tác khuyến học, khuyến tài... Hình thức thực hiện cũng rất đa dạng, gồm: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn; thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri... bảo đảm người dân nắm vững để thực hiện và tham gia giám sát việc thực hiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, tình cảm, đề xuất, kiến nghị của nhân dân trong giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Từ đó, ý thức làm chủ của nhân dân được thực hiện tốt hơn, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, động viên người dân tích cực góp công, góp của chung tay xây dựng NTM.

Cùng với nhiệm vụ đảm bảo thực hiện QCDC cơ sở thực chất và hiệu quả như trên, xã Quảng Thành còn chú trọng tổ chức tuyên truyền, công khai rộng rãi các nội dung theo quy định, như lịch tiếp công dân hằng tuần, niêm yết quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, mức thu các loại phí, lệ phí... Trong quá trình thực hiện QCDC, xã luôn coi trọng việc củng cố, phát huy vai trò của công tác thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong năm 2020, các ban đã tổ chức giám sát 5 công trình triển khai trên địa bàn. Từ đó kịp thời có những ý kiến tham gia góp ý, kiến nghị, giám sát để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Người dân xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã.
Người dân xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã.

Đây chỉ là 2 trong nhiều địa phương của huyện Hải Hà đã và đang thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đều rất chú trọng tăng cường việc lắng nghe, đối thoại, giải quyết công khai, minh bạch những nguyện vọng của người dân. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc cải cách và xây dựng hệ thống pháp luật để thúc đẩy quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở đi nhanh hơn vào cuộc sống. Năm 2020, phát huy tốt QCDC ở cơ sở trong diễn biến tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, sự đoàn kết trong nhân dân để cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Thực tế tại Hải Hà thời gian qua cho thấy, lợi ích lớn từ việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đoàn kết và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Đồng thời góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở theo hướng gần dân, vì dân phục vụ.

Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã:
1. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
2. Bảo đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.
3. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
4. Công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dân chủ ở cấp xã.
5. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã:
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã.
2. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã.
3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã có trách nhiệm giám sát việc thực hiện và tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cấp xã.

(Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn)

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.