Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC

Từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển

Thứ Năm, 10/12/2020, 04:16 [GMT+7]
.
.

Chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” đã được các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện, đạt nhiều kết quả; đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh trong năm nay.

Buổi khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức “Quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống” dành cho cán bộ đương nhiệm và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt vào ngày 29/9/2020. Ảnh: Thanh Tùng.
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức “Quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống” dành cho cán bộ đương nhiệm và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt vào ngày 29/9/2020. Ảnh: Thanh Tùng.

 Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh là một trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh (thuộc Văn Phòng UBND tỉnh) và Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh). Chuyển đổi mô hình hoạt động mới, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm, nhất là các cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, đòi hỏi họ phải đa năng trong công việc, trong hoạt động thông tin, tuyên truyền trên tất cả các hạ tầng của Trung tâm.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Trung tâm đặc biệt quan tâm đào tạo trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên... Hàng chục lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đã được Trung tâm tổ chức, như: Lớp quản lý nhà nước về báo chí; lớp cơ bản tác phẩm về phát thanh - truyền hình; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tòa soạn hội tụ và tác phẩm báo chí đa phương tiện; lớp công nghệ dựng phim, phóng sự; lớp bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng III; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài, phóng sự... cho hàng trăm lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phóng viên hạng III được Trung tâm phối hợp cùng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và Truyền thông tổ chức.
Cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phóng viên hạng III được Trung tâm phối hợp cùng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và Truyền thông tổ chức.

Cùng với đó, Trung tâm thường xuyên cử cán bộ, phóng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, quản lý, chuyên môn do tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh... tổ chức. Nhờ đó đến nay, phần lớn phóng viên, biên tập viên của Trung tâm đã có thể tác nghiệp được trên nhiều hạ tầng trong cùng 1 tác phẩm tin, bài.

Thực hiện chủ đề công tác năm về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC), gắn với việc tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 (Đề án 293); không chỉ Trung tâm Truyền thông tỉnh, mà các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đều chú trọng công tác đào tạo, điều động, bổ nhiệm, sắp xếp CB,CC,VC để phát huy tốt nhất hiệu quả của đội ngũ.

Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5518/QĐ-UBND (ngày 27/12/2019) về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; Quyết định số 2382/QĐ-UBND (ngày 14/7/2020) về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.

Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đều tạo điều kiện tốt nhất để cử CB,CC,VC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, địa phương, ban, ngành. Trong đó, tiếp tục ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CB,CC,VC trực tiếp làm công tác chuyên môn.

Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, để đảm bảo mở các lớp đào tạo thuận tiện, an toàn; các cơ sở đào tạo và các cơ quan được giao chủ trì đều lựa chọn các hình thức đào tạo, bồi dưỡng linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Theo đó, đến nay các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức 95 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 7.000 học viên.

Các học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị  Quảng Ninh Khóa 1 năm 2019-2021 thảo luận nhómtrong giờ học. Ảnh: Hoàng Quý
Các học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị Quảng Ninh Khóa 1 năm 2019-2021 thảo luận nhóm trong giờ học. Ảnh: Hoàng Quý

Các lớp này tập trung đào tạo toàn diện về lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học..., gắn với yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ theo quy định đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời đại 4.0. Nhiều lớp gắn với nhu cầu sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và điều động CB,CC,VC, hay tập trung vào một số lĩnh vực tỉnh đang định hướng phát triển.

Theo đánh giá của phần lớn các học viên tham gia các lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đều sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ.

Bên cạnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành, đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và năng lực hoạt động thực tế của CB,CC,VC; tỉnh, các địa phương, sở, ngành tiếp tục điều động, luân chuyển đội ngũ sao cho phát huy hiệu quả nhất trong thực thi công vụ. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh luân chuyển, điều động hơn 3.300 lượt cán bộ; trong đó có hơn 100 lượt cán bộ cấp tỉnh, trên 3.000 lượt cán bộ thuộc diện ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ và sở, ban, ngành quản lý.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh trong năm qua đã góp phần giúp đội ngũ CB,CC,VC nâng cao trình độ, nhận thức; tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Thu Nguyệt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.