SỰ KIỆN TRONG TUẦN

Thứ Hai, 14/12/2020, 07:40 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 14 đến ngày 20/12, dự kiến, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 14/12:

UBND tỉnh họp nghe báo cáo kết quả rà soát tổng thể các phương tiện thủy nội địa có hoạt động vận tải khách đi qua Vịnh Hạ Long.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sơ kết 02 năm mô hình “Biến rác thải thành tiền”.

Đại lễ tưởng niệm 712 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.

Buổi chiều, UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo Đề án kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Thứ Ba, ngày 15/12:

UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả triển khai phương án sắp xếp lại xe ô tô công, phương án điều chuyển; xác định số xe dôi dư và phương án xử lý xe dôi dư theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Cuộc thi tuyên truyền an toàn giao thông trên truyền hình Quảng Ninh năm 2020 do Ban Chấp hành Đoàn tỉnh tổ chức.

- Thứ Tư, ngày 16/12

Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo và Lễ trao giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 14/02/2020 và Thông báo số 86/TB-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2020 nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Buổi chiều, UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị thúc đẩy, thu hút hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển Quảng Ninh.

- Thứ Năm, ngày 17/12:

Họp triển khai Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của tỉnh; nghe kết quả thực hiện công tác chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại các công ty cổ phần năm 2020.

UBND tỉnh tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

- Thứ Sáu, ngày 18/12

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; nghe dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Buổi chiều, UBND tỉnh nghe báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 293 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021.

Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh.

- Thứ Bảy, ngày 19/12:

Thường trực UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh họp giao ban, nghe và cho ý kiến về Đề án cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

THƯ KÝ BIÊN TẬP

.
.
.
.
.
.
.
.