Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Bộ CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Thứ Hai, 28/12/2020, 17:45 [GMT+7]
.
.

Chiều 28/12, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình phối hợp, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình phối hợp, chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình phối hợp, chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác quán triệt và triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nhiệm vụ QP, QSĐP; nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham gia chương trình "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình phối hợp nhấn mạnh, năm 2021, chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ QS, QPĐP, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những diễn biến phức tạp trên địa bàn; tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, nhất là thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí lưu ý, Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp; tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện ngày càng vững chắc.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.