Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Thứ Ba, 29/12/2020, 17:31 [GMT+7]
.
.

Ngày 29/12, Hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 bước sang ngày làm việc thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong ngày làm việc thứ hai, sau khi nghe lãnh đạo các bộ, ngành và các Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các ý kiến tại hội nghị. Thủ tướng nhấn mạnh các đóng góp cho thấy quyết tâm, khát vọng vươn lên mạnh mẽ; đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 01, 02 để trình Thủ tướng ký ban hành ngay từ ngày đầu năm 2021.

Với tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của năm 2021, Thủ tướng nhấn mạnh chủ đề hành động của Chính phủ là: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Khát vọng phát triển. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Trước hết, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngay từ đầu năm phải bắt tay ngay vào công việc.

NQH_3288.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu tiếp tục phải duy trì được nền tảng vĩ mô ổn định, bền vững để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó kiểm soát mục tiêu lạm phát ở mức thấp và các cân đối lớn của quốc gia cần phải được giữ gìn, vun đắp.

Đồng chí nhấn mạnh, cần xác định rõ mục tiêu tăng trưởng kinh tế là đặc biệt quan trọng vì tăng trưởng không chỉ tạo nên nền tảng vững chắc, ổn định vĩ mô, mà còn đảm bảo việc làm, thu nhập, tạo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đồng thời góp phần chống tụt hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc 3 đột phá chiến lược là: Thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng với những nội hàm mới; trong đó thể chế là yếu tố nền tảng, điều kiện tiên quyết, quan trọng để nước ta tiến lên. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung phát triển con người và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; chú trọng vấn đề phát triển bền vững; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành kiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường ổn định, hòa bình cho phát triển.

Đề cập đến một số yêu cầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trưởng ban hành kế hoạch cụ thể trước ngày 20/1/2021; tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ gắn với thường xuyên kiểm tra, đánh giá.

Chuẩn bị đón năm mới 2021 và Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; không được lơ là, chủ quan để đón Tết bình yên. Mặt khác, cần quản lý thị trường ổn định, đảm bảo cung - cầu hàng hóa cho Tết. Các bộ, ngành, nhất là các địa phương rà soát tất cả các mặt để lo cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn, nhất là người yếu thế, người dân vùng khó khăn, thiên tai. Thủ tướng cũng yêu cầu trong quá trình xây dựng kế hoạch cho năm 2021 cần phải gắn với tầm nhìn dài hạn như: Quy hoạch vùng, ngành, quốc gia, kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 - 2025;…

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.