Hải Hà: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Thứ Tư, 09/12/2020, 10:45 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác dân vận luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện Hải Hà quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, huyện Hải Hà đã tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thu hoạch chè tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà.
Thu hoạch chè tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà.

Đồng chí Nguyễn Thế Hòa, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Trưởng Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hải Hà, cho biết: Để không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Hải Hà luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao.

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy Hải Hà đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 5/8/2019 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; chỉ đạo thực hiện hiệu quả “Năm dân vận khéo”, công tác dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Tiếp tục vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 43 cùng với các các đoàn viên thanh niên huyện Hải Hà hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo tại xã Quảng Thành.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 cùng các đoàn viên thanh niên huyện Hải Hà hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Phạm Thị Chiến, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong xã Quảng Thành.

Nhằm tăng cường và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Huyện ủy Hải Hà đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương gắn với các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh về công tác dân tộc.

Trong năm, BTV Huyện ủy đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển KT-XH nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc QP-AN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ và nhân dân xã Cái Chiên trồng cây xanh hai bên đường trục xã.
Cán bộ và nhân dân xã Cái Chiên trồng cây xanh hai bên đường trục xã.

Để không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp đối với công tác dân vận, huyện đã xây dựng quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhân dân. Định kỳ hằng quý, lãnh đạo huyện đều tổ chức hội nghị giao ban với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận, để lắng nghe và trực tiếp giải quyết những bức xúc của nhân dân.

Đối với các xã, thị trấn, hằng tháng huyện đều tổ chức họp giao ban để bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Từ ngày 15/12/2019 đến tháng 11/2020, huyện đã tiếp 89 lượt công dân với 61 vụ việc (27 vụ việc liên quan đến đất đai; 25 vụ việc liên quan đến GPMB và 9 vụ việc liên quan đến các lĩnh vực khác). Cùng với đó là tăng cường nắm tình hình nhân dân qua các hội nghị tiếp xúc cử tri với ĐBQH, HĐND tỉnh trước và sau các kỳ họp.

Người dân bản Cấu Phùng, xã Quảng Sơn chăn nuôi lợn,phát triển kinh tế.
Người dân bản Cấu Phùng, xã Quảng Sơn, chăn nuôi lợn, phát triển kinh tế.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, huyện Hải Hà đã thực hiện hiệu quả “Năm dân vận khéo”. Thường trực Huyện ủy giao Ban Dân vận Huyện ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng 4 mô hình dân vận khéo cấp tỉnh và 76 mô hình dân vận khéo cấp huyện, trong đó có 13 mô hình về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị; 23 mô hình về lĩnh vực kinh tế; có 23 mô hình về lĩnh vực VH-XH; 17 mô hình về lĩnh vực QP-AN. Cấp xã có 188 mô hình, trong đó có 105 mô hình tập thể, 83 mô hình cá nhân.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia chương trình xây dựng NTM, chỉnh trang nâng cấp đô thị; tích cực hưởng ứng phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân” gắn với xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, đô thị theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”; duy trì thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn. Các xã đã chủ động bố trí kinh phí, nhân dân đóng góp thực hiện sửa chữa các nhà văn hóa thôn; thắp sáng thêm 26,8km đường quê; duy trì "Ngày chủ nhật xanh" và trồng mới 72.856 cây hoa, cây bóng mát; lắp đặt 1.200 biển số nhà, 250 biển chỉ dẫn và xây dựng 8 cổng chào thôn; hỗ trợ xây dựng 1.273 nhà vệ sinh, di chuyển 98 chuồng trại về nơi đảm bảo hợp vệ sinh... Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM năm 2020 trong toàn huyện đạt hơn 114,7 tỷ đồng. Toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, huyện Hải Hà cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM.

Trong năm, huyện Hải Hà đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 39 nhà ở cho người có công với kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng; huy động, hỗ trợ 435 triệu đồng để xây mới 11 nhà, sửa chữa 3 nhà ở dột nát cho hộ nghèo. Đặc biệt, phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, làng bản văn hóa đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Đến nay, huyện có 96 làng, khu phố văn hóa, đạt 100% kế hoạch, tăng 6,7% so với năm 2019.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.