"Đưa cách mạng công nghiệp 4.0 tiến sâu vào các ngành, lĩnh lực"

Thứ Hai, 14/12/2020, 17:29 [GMT+7]
.
.

Đây là nhiệm vụ quan trọng được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh nêu ra cho ngành KH&CN trong thời gian tới khi dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch về KH&CN. Các chương trình, đề án trọng tâm như Chương trình bảo tồn gen cấp quốc gia, cấp tỉnh; chương trình đổi mới công nghệ; đề án nâng cao năng lực dịch vụ KH&CN các đơn vị sự nghiệp; đề án thí điểm mô hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; hệ thống truy xuất nguồn gốc, hàng hóa… được triển khai quyết liệt, tạo nhiều điểm nhấn.

Trong năm, Sở KH&CN cũng triển khai thực hiện 40 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và phân quyền thực hiện 28 nhiệm vụ cấp cơ sở; công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp được quan tâm với 120 lượt doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ xây dựng hồ sơ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, 5 doanh nghiệp được hướng dẫn thành lập doanh nghiệp KH&CN. Công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa được tăng cường với trên 1.000 lô hàng nhóm 2 được kiểm tra, 6.000 phương tiện đo, trên 13.000 công tơ, điện nước được kiểm định, đối chứng. Quản lý an toàn bức xạ hạt nhân được thực hiện đúng, kịp thời, nhất là trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, qua đó, giúp các đơn vị y tế triển khai công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Thanh, kiểm tra trong hoạt động KH&CN bám sát mục tiêu, yêu cầu, đảm bảo chặt chẽ từ khâu phát hiện đến xử lý, khắc phục. Hoạt động thúc đẩy, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được chú trọng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động KH&CN và đề xuất giải pháp trọng tâm để triển khai tốt nhiệm vụ KH&CN trong năm 2021. Trong đó, nhấn mạnh về công tác CCHC; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN tại cơ sở; siết chặt quản lý các nhiệm vụ KH&CN; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh phát biểu giao nhiệm vụ cho ngành KH&CN.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh phát biểu giao nhiệm vụ cho ngành KH&CN.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao những kết quả tích cực trong hoạt động KH&CN, nhất là trong công tác tham mưu, triển khai các chính sách, đề án trọng điểm, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực KH&CN; triển khai nhiệm vụ KH&CN, cải cách hành chính; công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các trường ĐH, viện nghiên cứu...

Để hoạt động KH&CN phát huy thế mạnh trong phát triển KT-XH, thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành KH&CN cần đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực KH&CN; quản lý, kiểm soát chặt chẽ công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp đảm bảo hiệu quả, năng suất, hạn chế tối đa tác động đến môi trường; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ; quan tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP địa phương thành thương hiệu quốc gia; bảo tồn các nguồn gen quý, đặc thù của tỉnh.

Cùng với đó, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đô thị thông minh, du lịch thông minh, y tế, giáo dục thông minh…; tăng cường truyền thông, phổ biến cơ chế, chính sách về KH&CN cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tích cực CCHC, đồng hành cùng doanh nghiệp; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; siết chặt công tác quản lý nhà nước về KH&CN trong các lĩnh vực; rà soát, phát huy hiệu quả Quỹ Phát triển KH&CN…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành, doanh nghiệp cũng cần chủ động tham mưu, nêu cao nhận thức trong đổi mới, tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào hoạt động, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguyên Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.