Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ Bảy, 12/12/2020, 18:57 [GMT+7]
.
.

Chiều 12/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng dự tại điểm cầu Quảng Ninh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

10 năm qua, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020” (gọi tắt là Đề án 61) và Quyết định số 673/QĐ-TTg về Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. Điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển mạnh mẽ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đề án 61, hằng năm, trên 3,6 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 138,4% so với mục tiêu Đề án). Chất lượng phong trào được nâng lên với trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, trên 775 nghìn hộ có thu nhập từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trên 505 nghìn hộ thu nhập từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng, hơn 27.000 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng...

Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 220 nghìn hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động và tiêu thụ sản phẩm. Tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động, giúp cho hơn 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm nhanh, bình quân hàng năm giảm 1,5%, ước hết năm nay còn dưới 3%. Thông qua các hoạt động này đã giúp cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống; đồng thời góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hội nông dân các cấp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống Quỹ hỗ trợ nông dân được kiện toàn ở 3 cấp và trong 10 năm Chính phủ đã cấp bổ sung 660 tỷ đồng vào Quỹ, nâng tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đến nay đạt trên 3. 600 tỷ đồng; giúp trên 568 nghìn lượt hộ nông dân tham gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cấp Hội nông dân trong cả nước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vị trí của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó, mục tiêu chính cần tập trung là phải nâng cao mức sống, xóa nghèo cho nông dân khu vực nông thôn; tiếp tục xây dựng lớp nông dân mới nắm chắc KHCN, áp dụng kinh tế số trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó nông dân Việt Nam không chỉ mạnh về kinh tế mà phải vững trong nhận thức chính trị xã hội; tiến tới xây dựng một giai cấp nông dân tiến bộ trở thành trụ đỡ quan trọng trong nền kinh tế thị trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và là thành trì bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hội nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng giai cấp nông dân hiện đại, góp phần vào công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Những đề xuất của Hội nông dân Việt Nam về kinh phí sửa chữa, xây dựng Trung tâm hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và bổ sung ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bố trí nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 để báo cáo Thủ tướng.

Hải Hà

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.