Đảng uỷ Lữ đoàn 147 Hải quân: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Thứ Sáu, 18/12/2020, 12:01 [GMT+7]
.
.

Sáng 18/12, tại thị xã Quảng Yên, Đảng uỷ Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Vũ Đình Duẩn, Phó Tư lệnh Vùng 1 dự và chỉ đạo.

Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng uỷ Lữ đoàn 147.
Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng uỷ Lữ đoàn 147.

Năm 2020, Đảng uỷ Lữ đoàn 147 đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn… Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm, đơn vị an toàn. Các cấp uỷ các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Năm 2021, Đảng uỷ Lữ đoàn tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới. Xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Lữ đoàn VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Vũ Đình Duẩn, Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Vũ Đình Duẩn, Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Đình Duẩn, Phó Tư lệnh Vùng 1 biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể Đảng uỷ Lữ đoàn 147 đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đồng chí Phó Tư lệnh Vùng yêu cầu thời gian tiếp theo Đảng uỷ Lữ đoàn cần chú trọng công tác huấn luyện theo hướng tinh nhuệ, duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, bảo đảm an toàn trong những dịp lễ, Tết; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

                                                                                       Đoàn Hiệp (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.