Chủ động công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách

Thứ Năm, 24/12/2020, 14:58 [GMT+7]
.
.

Ngày 24/12, tại TP Hạ Long, đã diễn ra hội nghị tổng kết ngành Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đời sống, sản xuất kinh doanh và nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh điều hành hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10,05%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 49.300 tỷ đồng, bằng 103% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa ước đạt trên 37.000 tỷ đồng, chiếm 75,1% tổng thu ngân sách nhà nước, tăng 7% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt trên 12.300 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước đạt 29.816 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Đã có 9 dự án, công trình động lực được khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ đầu tư với tổng vốn đầu tư 32.338 tỷ đồng. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, thu hút, phát triển doanh nghiệp có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ của đội ngũ CBCC hai ngành tiếp tục chuyển biến rõ nét, tạo thuận lợi phục vụ KT-XH địa phương ngày càng phát triển…

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận, biểu dương thành tích của hai ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2020. Nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ cần tập trung ngay từ đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai ngành chủ động nghiên cứu làm tốt công tác dự báo tình hình, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp để chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2021; xây dựng kịch bản tăng trưởng và có điều chỉnh linh hoạt; tập trung đảm bảo chất lượng, tiến độ về lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu kế hoạch đầu tư công gắn với đẩy mạnh công tác giải ngân đầu tư công; bố trí nhân lực hợp lý để hoàn thành đề án phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thực hiện công tác đầu tư công; nâng cao chất lượng thẩm định các dự án; tham mưu cho tỉnh thực hiện triệt để các khoản chi thường xuyên; dự toán tài chính ngân sách. Ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cần tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công sức, trí tuệ, tâm huyết, sự nỗ lực của cán bộ hai ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã nhất quán, kiên trì một mục tiêu, không thay đổi quan điểm, giữ vững niềm tin và ý chí cách mạng cùng với hệ thống chính trị toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào thành công của tỉnh trong năm 2020, giữ được địa bàn an toàn, ổn định và phát triển. Việc giữ địa bàn an toàn, tăng trưởng đạt 2 con số, vượt thu ngân sách đã có ý nghĩa rất lớn, quyết định thành công cho giai đoạn 2016-2020, tiếp tục củng cố thêm niềm tin của người dân để biến thành nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác; củng cố niềm tin với các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh; tổ chức thành công Đại hội Đảng ở 3 cấp, sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quảng Ninh đã trở thành cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc. Minh chứng rõ nét là tỉnh đã đóng góp 3,4% tăng trưởng cho cả nước, 8,9% tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng và 10,2% tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; thu ngân sách nhà nước đứng thứ 6 cả nước. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tốc độ tăng trưởng so với bình quân chung của cả giai đoạn chưa phản ánh đúng tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng chậm so với lợi thế. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn yếu và thiếu; chênh lệch giàu nghèo, khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền còn lớn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, đất đai... có mặt còn hạn chế.

Trên cơ sở quán triệt một số mục tiêu lớn năm 2021, cả giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn xa đến năm 2030, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Để thực hiện mục tiêu đó, Quảng Ninh phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, tầm nhìn; đảm bảo sự nhất quán, ổn định, kế thừa, đổi mới và phát triển; cơ cấu nền kinh tế bền vững ở cả 3 khu vực; tập trung phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Sở Tài chính.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư làm tốt công tác tham mưu để triển khai có hiệu quả 3 khâu đột phá giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, phải tiếp tục thực hiện tốt phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; khai thác các lợi thế mới để thu hút các dự án mới nhằm huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; tập trung phát triển hạ tầng CNTT, viễn thông, hạ tầng số; xây dựng, khai thác có hiệu quả các cảng biển và dịch vụ vận tải cảng biển có quy mô lớn, dịch vụ logistics chuyên nghiệp; huy động mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí nhấn mạnh, phải tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nhanh chóng tăng quy mô, nâng cao chất lượng dân số; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm chủ lực và xây dựng thương hiệu của tỉnh, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế.

Cùng với đó, tập trung chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường vào GRDP và thu ngân sách; phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, trọng điểm là ngành Than, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng theo quy hoạch. Phát triển dịch vụ, du lịch ngày càng giữ vai trò chủ đạo, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GRDP của tỉnh. Phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn văn minh, nông dân giàu có.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân của Sở Tài chinh.

Ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cũng cần tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công; chú trọng tham mưu trong việc quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2020 đã được Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh tặng bằng khen. 

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.