Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020

Thứ Hai, 28/12/2020, 16:59 [GMT+7]
.
.

Sáng 28/12, Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2020. 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT tỉnh được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; nền nếp, chất lượng, hiệu quả, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; đại hội đảng các cấp và phòng, chống dịch Covid-19; phát huy hiệu quả hoạt động của Lực lượng 47. Đồng thời, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác kiểm tra giám sát được tiến hành đúng nguyên tắc, hiệu quả. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, tạo được sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị. An ninh an toàn cho các hoạt động của LLVT tỉnh được đảm bảo; thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; làm tốt công tác dân vận trong khu cách ly. Công tác quần chúng có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực.. Trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh được giữ vững, cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các khối thi đua trong LLVT tỉnh đã ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.
Các khối thi đua trong LLVT tỉnh ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Bộ CHQS tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy Quảng Ninh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII và Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

Đồng thời, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với mọi hoạt động của LLVT tỉnh. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", các tổ chức vững mạnh xuất sắc; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.
Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Cũng trong sáng nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới; giao ban công tác quân sự, quốc phòng địa phương tháng 12/2020 và phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”..

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.