Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Thứ Ba, 24/11/2020, 08:01 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh hiện có 20 đảng bộ cấp huyện và tương đương, 735 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), 4.935 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số trên 101.700 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp ủy luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng; từ đó góp phần lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức kết nạp đảng viên đợt 3 cho 30 quần chúng ưu tú “Lớp đảng viên 90 năm”, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên lớp 90 năm. Ảnh: Minh Đức

Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tích cực xây dựng chương trình, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng TCCSĐ; từng bước củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các ban đảng ở cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp và nội dung sinh hoạt; nguyên tắc sinh hoạt, lãnh đạo của chi ủy, chi bộ. Các huyện, thị, thành ủy phân công các đồng chí trong ban thường vụ, lãnh đạo HĐND, UBND, cán bộ các ban đảng, cấp uỷ cơ sở phân công cấp ủy viên, hằng tháng dành thời gian, bố trí lịch dự sinh hoạt chi bộ, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, đề xuất của đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, đồng thời uốn nắn, hướng dẫn, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Một số huyện uỷ định kỳ đã tổ chức giao ban của thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành liên quan trực tiếp với các cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ để trao đổi, phản ánh, nắm tình hình và qua đó giúp đỡ giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng TCCSĐ, các cấp ủy còn chỉ đạo xây dựng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể tập trung xây dựng TCCSĐ, củng cố các cơ sở yếu kém. Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên đã từng bước hiệu quả, thực chất hơn, xây dựng cụ thể hóa tiêu chí và phương pháp đánh giá. Việc giao nhiệm vụ, đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh được chú trọng, gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng hằng năm. Công tác xét duyệt các hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, gắn với kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký…

Từ năm 2014, Tỉnh ủy đã có chủ trương chỉ đạo thống nhất quy trình nhân dân giới thiệu đảng viên của chi bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đảm nhiệm trưởng thôn, bản, khu phố; lựa chọn nhân sự giới thiệu để nhân dân bầu trưởng thôn, bản, khu phố trước; sau đó đại hội chi bộ thôn, bản, khu phố giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn, bản, khu phố để bầu bí thư chi bộ. Năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện thống nhất bầu trưởng thôn, bản, khu phố cùng ngày 5/1, sau đó tổ chức đại hội chi bộ thôn, bản, khu phố trong ngày 18-19/1, hoàn thành mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố (năm 2014, tỷ lệ trưởng thôn, bản, khu phố chưa là đảng viên chiếm 68,2%; bí thư chi bộ chưa kiêm trưởng thôn, bản, khu phố chỉ có 21,5%). Với cách làm sáng tạo, góp phần tiết kiệm kinh phí và thời gian, tạo được ngày hội của nhân dân tại địa bàn khu dân cư; đồng thời khẳng định rõ những ưu thế mang lại. Điển hình như mô hình tổ tự quản tại thôn, bản, tổ dân, khu phố bao gồm bí thư là trưởng thôn, bản, khu phố,  công an, quân sự, y tế… được củng cố và phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 ngay từ cơ sở, cũng như công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đa số các đảng bộ đã tích cực nghiên cứu, tham mưu kiện toàn, sắp xếp và từng bước hoàn thiện mô hình TCCSĐ tạo sự đồng bộ, thống nhất, giảm đầu mối, tránh cồng kềnh, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Cùng với nâng cao chất lượng TCCSĐ, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới tiếp tục được quan tâm chú trọng. Một số đảng bộ đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án tạo nguồn phát triển đảng viên; tiến hành khảo sát, đánh giá tham mưu cho cấp ủy nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; chú trọng, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong các thành phần kinh tế để tạo nguồn, nhất là ở khu vực thôn, bản, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, quan tâm kết nạp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản khu phố.

Đảng viên chi bộ khu 1, phường Trưng Vương (TP Uông Bí) bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, ngày 18/1/2020.
Đảng viên chi bộ khu 1, phường Trưng Vương (TP Uông Bí) bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, ngày 18/1/2020. Ảnh: Thu Chung

Để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh yêu cầu 100% TCCSĐ trực thuộc có nguồn quần chúng phải xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm; chỉ xem xét và đề nghị kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức đối với những quần chúng, đảng viên dự bị có xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện, phấn đấu, đã được chi bộ, cấp ủy kiểm tra nhận thức đạt tiêu chuẩn; không xem xét công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên trong thời gian dự bị vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Với các giải pháp cụ thể, phù hợp đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ thực tế, công tác tạo nguồn cho Đảng có những chuyển biến tích cực, số lượng đảng viên nói chung và đảng viên ở lứa tuổi thanh niên, đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên trong các tôn giáo đều tăng qua các năm; tuổi đời bình quân của đảng viên trong toàn Đảng bộ có xu hướng giảm.

Đi đôi với nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, các cấp uỷ, tổ chức Đảng còn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường rèn luyện, quản lý nâng cao chất lượng đảng viên. Hằng năm tỉnh và các cấp uỷ đã cân đối bố trí ngân sách cho đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ, nhất là phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách địa bàn, theo chuyên đề; giới thiệu đảng viên có năng lực, phẩm chất tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên, đa số đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác và cuộc sống; có tinh thần học tập nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng công tác; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, 45,2-52,3% số TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh; 45,6-63% số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt vững mạnh; 77,8-80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 11,4-15,7% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.