Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Bình Liêu: Chú trọng công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ

Thứ Ba, 17/11/2020, 08:06 [GMT+7]
.
.

Cùng với xây dựng lộ trình phát triển cho giai đoạn 5 năm tới, Đảng bộ huyện Bình Liêu xác định công tác cán bộ là yếu tố then chốt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXVIII Đảng bộ huyện. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ được huyện hết sức chú trọng.

Đồng chí Mạ Dì Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ huyện được Huyện ủy Bình Liêu điều động giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn nhiệm kỳ 2020-2025, tháng 7/2020
Đồng chí Mạ Dì Sơn (giữa) được Huyện ủy Bình Liêu điều động giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn nhiệm kỳ 2020-2025, tháng 7/2020. Ảnh: Trung tâm TT-VH Bình Liêu

Sau thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sớm xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa từng mục tiêu Đại hội đề ra, trong đó chú trọng công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở.

Theo đó, trên cơ sở rà soát, nắm chắc các đặc điểm, thế mạnh cũng như hạn chế của từng xã, từng vùng, huyện đã điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ cho phù hợp. Huyện sử dụng nguồn cán bộ có năng lực cao tại các phòng, ban của huyện để tăng cường cho các xã giữ những vị trí chủ chốt; luân chuyển cán bộ giữa các địa phương nhằm tạo ra một luồng gió mới ở cơ sở. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ dựa trên đánh giá năng lực phẩm chất, sở trường của từng cán bộ, được thực hiện công khai, dân chủ. Trong đó, huyện chú trọng cán bộ thuộc diện quy hoạch lâu dài, nhất là cán bộ chủ chốt, có định hướng đưa đi cơ sở để rèn luyện, phấn đấu.

Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện đã điều động 15 cán bộ (4 người từ xã về huyện; 1 người từ huyện về xã; 10 người giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị); luân chuyển 18 cán bộ (2 người từ xã về huyện; 3 người từ huyện về xã; 13 người giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị); bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 37 đồng chí (7 cấp trưởng, 30 cấp phó). Đến nay, 7/7 xã của huyện có lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương; 100% bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn...

Theo đánh giá của huyện, đến nay những đồng chí được luân chuyển, điều động đều phát huy được kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo, sâu sát nắm bắt tình hình cơ sở. Qua đó, tạo được sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ; động lực, khí thế thi đua lao động hăng say tại cơ quan, đơn vị, địa phương, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vô Ngại trao đổi với cán bộ, đảng viên trong xã.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vô Ngại trao đổi với cán bộ, đảng viên trong xã, tháng 8/2020.

Bên cạnh công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, huyện chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ sau đại hội; kiện toàn các chức danh, bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ thuộc diện đảng ủy quản lý trên cơ sở đề án nhân sự dự kiến đã trúng cử ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, đến nay 100% các đảng bộ cấp xã đã kiện toàn xong các chức danh. Điển hình như Đảng ủy xã Đồng Văn, ngay sau Đại hội đã khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; Quy chế làm việc của Đảng ủy; Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy xã trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, trong đó chú trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn ngày càng vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ. Từ kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tại Đại hội, Đảng ủy xã đã sắp xếp, bố trí các chức danh cán bộ theo đúng quy trình, quy định; lãnh đạo, chỉ đạo, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất trên khắp địa bàn xã.

Việc sớm chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ ở huyện Bình Liêu đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực ở cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ở những xã vùng cao. Đây là cơ sở vững chắc để huyện tiếp tục đổi mới công tác cán bộ thời gian tới, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII. 

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.