Tiên Yên:

Đảm bảo quốc phòng - an ninh: Sâu rộng, vững chắc từ cơ sở

Thứ Tư, 25/11/2020, 08:38 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, huyện Tiên Yên luôn coi việc đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, được duy trì chặt chẽ, có nền nếp. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân từ huyện tới cơ sở ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Là huyện miền núi, ven biển, nằm ở trung tâm khu vực Đông Bắc của Quảng Ninh, huyện Tiên Yên hiện có 13 dân tộc anh em cùng chung sống, với dân số trên 51.000 người. Mặc dù lĩnh vực quốc phòng - an ninh của huyện khá ổn định, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp nảy sinh như: Phá rừng, khai thác cát, đá, sỏi trái phép…

Cán bộ Ban CHQS huyện Tiên Yên huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng cơ động dân quân tự vệ.
Cán bộ Ban CHQS huyện Tiên Yên huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng cơ động dân quân tự vệ.

Xây dựng thế trận khu vực phòng thủ

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành của Tiên Yên luôn xác định nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, quân sự tại địa phương có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, phát triển KT-XH. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, LLVT trên địa bàn huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể tham gia vào nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng dịch Covid-19, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác dân vận, xây dựng NTM, giúp người dân giảm nghèo.

Ông Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Năm 2020, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chiến lược của Đảng là lấy phát triển kinh tế làm nền tảng củng cố quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân… Huyện đã chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa quân sự, công an, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Trong xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với các ngành chức năng lập và phê duyệt xong quy hoạch căn cứ chiến đấu, báo cáo đề xuất HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu huyện Tiên Yên giai đoạn 2021-2025.

Trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, huyện đã phát huy tốt sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh giữ vững ổn định an ninh chính trị. Thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được phối hợp hoạt động có hiệu quả. Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các chương trình phòng chống tội phạm ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo ATGT tại huyện Tiên Yên cũng có nhiều chuyển biến, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công an huyện Tiên Yên lập biên bản, xử phạt hành chính người dân sử dụng ngư cụ đánh bắt thủy sản tận diệt. Ảnh: Xuân Thao (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)
Công an huyện Tiên Yên lập biên bản, xử phạt hành chính người dân sử dụng ngư cụ đánh bắt thủy sản tận diệt. Ảnh: Xuân Thao (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)

Đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Với phương châm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng nâng cao, huyện Tiên Yên đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng chính trị. Biên chế dân quân tự vệ năm 2020 của huyện là 25 đơn vị, quân số là 1.209 đồng chí, đạt 2,3% dân số.

Với công tác huấn luyện, năm 2020, Ban CHQS huyện cũng đầu tư kinh phí trên 100 triệu đồng làm mới, củng cố mô hình học cụ các loại phục vụ huấn luyện chiến đấu; tổ chức quán triệt mệnh lệnh chiến đấu và phát động phong trào thi đua đoàn kết, lập công, quyết thắng, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu huấn luyện.

Năm 2020, tình hình trật tự, an ninh chính trị, kinh tế, thông tin, tôn giáo, dân tộc trên địa bàn huyện Tiên Yên cơ bản ổn định, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục phát huy hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động và sự kiện diễn ra trên địa bàn. Trong năm, tổng án thụ lý toàn huyện là 30 vụ (45 bị can); đã điều tra làm rõ 28/30 vụ, bắt 29 đối tượng. Kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân truy tố 23 vụ, 40 bị can; tạm đình chỉ điều tra 1 vụ; chuyển phòng nghiệp vụ Công an tỉnh 1 vụ; đang điều tra 5 vụ, 4 bị can...

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, đô thị, tài nguyên, khoáng sản, môi trường của huyện vẫn tồn tại nhiều bất cập, nhất là công tác quản lý vật liệu san nền, tình trạng lấn chiếm đất đai và hoạt động khai thác cát, đá, sỏi nhỏ lẻ trái phép. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tín dụng đen hiện nay còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Chính vì thế, thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Tiên Yên trở thành trung tâm văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc.

Quỳnh Hương

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.