SỰ KIỆN TRONG TUẦN

Thứ Hai, 23/11/2020, 08:17 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 23/11 đến ngày 29/11, dự kiến, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 23/11:

Hội nghị Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức “Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cho học sinh về nguy cơ mua bán người và nô lệ thời hiện đại”.

Buổi chiều, Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về tình  hình  và  kết quả hoạt động đối  ngoại  năm 2020, kế hoạch hoạt động đối ngoại  năm 2021; nghe báo cáo tiến độ triển khai các đề án, dự án và dự thảo nghị quyết thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại  hội Đại  biểu Đảng bộ  tỉnh lần  thứ XV, nhiệm  kỳ  2020 - 2025.

- Thứ Ba, ngày 24/11:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Thứ Ba, Thứ Tư, ngày 24-25/11

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổng  kết  công  tác  năm  2020,  bàn phương  hướng,  nhiệm  vụ  năm  2021; nghe báo cáo về  tình hình  thực hiện  dự toán  2020; phương án  phân bổ dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021 và tình hình thực hiện  kế  hoạch  đầu  tư  phát  triển  năm  2020, kế  hoạch  đầu  tư  phát  triển  năm  2021; cho ý  kiến về các nội dung: quy định phân cấp nhiệm vụ chi  đầu  tư phát  triển giữa ngân sách  tỉnh và ngân sách  cấp huyện;  nguyên  tắc, tiêu  chí, định mức phân bổ vốn đầu tư  phát  triển  trong  cân đối  từ  ngân sách cấp  tỉnh  cho cấp huyện  giai  đoạn 2021 - 2025; kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025, danh mục các dự án trọng điểm ưu  tiên bố  trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phát triển đô thị  tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; Đề  án và  dự  thảo Nghị  quyết của Ban Chấp hành Đảng  bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh  tế - xã hội gắn với  bảo đảm  vững chắc quốc phòng - an  ninh  vùng  đồng  bào  dân  tộc  thiểu  số, miền  núi,  biên  giới, hải  đảo  giai  đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự  thảo Nghị  quyết "Phát  triển  thủy  sản  tỉnh Quảng Ninh giai  đoạn  2020 -2025,  định  hướng  đến  năm  2030" ; dự thảo Chương  trình công tác toàn  khóa và dự thảo Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy  cùng một số nội dung quan trọng khác.

- Thứ Năm, ngày 26/11:

Hội nghị Giám sát về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh họp, nghe báo cáo tiến độ triển khai lắp đặt gồ giảm tốc tại các vị trí đường nhánh đấu nối với quốc lộ, đường tỉnh.

Hội nghị Tổng kết Đề án Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm giai đoạn 2017-2020.

Buổi chiều, UBND tỉnh họp, nghe báo cáo kết quả giải quyết vướng mắc dự án Nhà máy sản xuất Xút tại KCN Việt Hưng, thành phố Hạ Long.

Họp Hội đồng xét chọn danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ”.

- Thứ Sáu, ngày 27/11

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Hội thảo “Tham vấn lấy ý kiến về đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường của các cơ quan báo chí tại Quảng Ninh” do Tổng cục Môi trường tổ chức.

Hội thi tuyên truyền, giáo dục An toàn giao thông năm học 2020-2021.

Buổi chiều, Họp Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh.

Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử và danh thắng cấp tỉnh phục vụ chương trình kích cầu du lịch Lễ hội Mùa vàng – Bình Liêu.

THƯ KÝ BIÊN TẬP

.
.
.
.
.
.
.
.