Phối hợp thực hiện tốt chính sách dân tộc

Thứ Bảy, 14/11/2020, 14:52 [GMT+7]
.
.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã giúp đảm bảo triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Từ đó góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân toàn tỉnh.

Cán bộ thôn Đồng Trà (xã Đồng Lâm, TP Hạ Long) nắm tình hình đời sống, sản xuất của người dân thôn.
Cán bộ thôn Đồng Trà (xã Đồng Lâm, TP Hạ Long) nắm tình hình đời sống, sản xuất của người dân thôn.

Theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 2019, tỉnh Quảng Ninh có 43 thành phần dân tộc, trong đó nhóm DTTS chiếm 12,3% dân số của tỉnh. Nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ vùng DTTS, miền núi phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững..., Ban Dân tộc tỉnh đã và đang có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ngành liên quan.

Trong đó bao gồm nhiều lĩnh vực đời sống, như đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, các công trình trạm y tế, chợ, thủy lợi, nhà văn hóa; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi; trợ cấp cho học sinh nghèo, vay vốn ưu đãi; bảo tồn văn hóa truyền thống...

Với vai trò của mình, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vào cuộc tích cực trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách hỗ trợ, kiến thức pháp luật cho nhân dân. Được lồng ghép vào các phong trào, cuộc vận động của MTTQ và các thành viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ mỗi thôn, bản vùng cao.

Người dân xã Tân Dân (TP Hạ Long) phát triển mô hình trồng cây trà hoa vàng.
Người dân xã Tân Dân (TP Hạ Long) phát triển mô hình trồng cây trà hoa vàng.

Công tác dân tộc của MTTQ bao gồm một số nội dung xuyên suốt: Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo; duy trì hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động; huy động các nguồn xã hội hóa, quỹ vì người nghèo các cấp để hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế cho người nghèo vùng DTTS; vận động nhân dân khu vực vùng cao, biên giới tham gia giữ vững chủ quyền đường biên, mốc giới, kết nghĩa hữu nghị... 

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Đội ngũ cán bộ Mặt trận còn là kênh nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả những vấn đề nhân dân vướng mắc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở cơ sở. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chủ trương, chính sách dân tộc và các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo vùng DTTS.

Cán bộ và người uy tín thôn Quế Sơn (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) thống nhất nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương.
Cán bộ và người uy tín thôn Quế Sơn (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) thống nhất nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương.

MTTQ tỉnh chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn tới cấp huyện, cấp xã, ban công tác mặt trận thực hiện đúng quy trình lựa chọn, bình xét đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư. MTTQ là đầu mối thường xuyên giữ mối liên hệ với đội ngũ này; quan tâm thăm hỏi, gặp mặt người uy tín vào các ngày lễ trọng, tết cổ truyền dân tộc, động viên họ yên tâm hoạt động.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để đội ngũ này phát huy tốt vai trò, năng lực, sở trường trong hoạt động cộng đồng; kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân là người DTTS có nhiều thành tích trong các mặt công tác ở địa phương. Nhờ đó, số lượng người có uy tín được công nhận hằng năm luôn đảm bảo về số lượng và chất lượng, chủ yếu là các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, cán bộ về hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi... Được bầu chọn, suy tôn từ cộng đồng nên tiếng nói của họ có sức thuyết phục lớn đối với cộng đồng dân cư.

Thông qua việc thực hiện các chính sách dân tộc, đời sống tinh thần, dân trí vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh được nâng lên rõ rệt. Đồng thời xây dựng, củng cố được đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc tâm huyết, nhiệt tình; nâng cao trình độ, năng lực, gần dân, bám sát cơ sở... từng bước đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS được thực hiện theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, có 5 tiêu chí lựa chọn người có uy tín gồm:

1- Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

2- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

3- Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc.

4- Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư.

5- Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.