Phát huy vai trò tham mưu

Thứ Tư, 04/11/2020, 14:23 [GMT+7]
.
.

Quán triệt các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT gắn với phát triển KT-XH và mở rộng quan hệ đối ngoại trong tình hình mới.

Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.
Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Trên 600 văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch đã được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ theo chỉ đạo của Trung ương và Bộ Công an. Trong đó, điển hình là tham mưu tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05 về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm ANTT giai đoạn 2016-2020 cùng các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, ma tuý, mua bán người, giải quyết kịp thời các vấn đề về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Công an tỉnh và Sở Y tế tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh
Công an tỉnh và Sở Y tế phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phối hợp tham mưu với tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác quản lý các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, thông tin truyền thông, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật đạt kết quả tốt. Công tác bảo đảm an ninh mạng được quan tâm chỉ đạo, đã kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục nhiều sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Công tác tham mưu, tham gia giải quyết khiếu kiện và thi hành các quyết định cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo chức năng của lực lượng Công an được chỉ đạo triển khai có hiệu quả, nhất là liên quan các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đối với công tác đảm bảo ANTT, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, với 52 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, liên tục.

Công an các lực lượng ra quân đợt cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng các cấp.
Công an các lực lượng ra quân đợt cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực tham mưu với tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12, Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy, góp phần duy trì trật tự quản lý trong các hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than, các hoạt động khai thác, vận chuyển cát, đá, sỏi, đất sét, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng.

Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi chiến công, thành tích của lực lượng Công an Quảng Ninh trong thời gian qua luôn gắn liền với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và LLVT; sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Do đó, phát huy vai trò tham mưu của lực lượng Công an đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT gắn với phát triển KT-XH, mở rộng quan hệ đối ngoại, được Đảng ủy Công an tỉnh thống nhất là một trong những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khánh Nam

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.