Ngành KH&CN triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh:

Sát mục tiêu, cụ thể từng nhiệm vụ, giải pháp

Thứ Ba, 24/11/2020, 10:58 [GMT+7]
.
.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, định hướng phát triển chung của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngành KH&CN cũng đã và đang cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp trên tinh thần bám sát mục tiêu, trách nhiệm...

Lãnh đạo Sở KH&CN làm việc với doanh nghiệp Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh (Ba Chẽ) về ứng dụng KHCN trong sản xuất, kinh doanh.
Lãnh đạo Sở KH&CN làm việc với doanh nghiệp Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh (Ba Chẽ) về ứng dụng KHCN trong sản xuất, kinh doanh.

Kế thừa thành tựu

Theo ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh đã có bước tiến quan trọng về KH&CN. Theo đó, toàn Đảng bộ đã nhất quán và đẩy mạnh cụ thể hóa chủ trương KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hằng năm, tỉnh cũng ưu tiên dành nguồn lực thích đáng cho hoạt động KH&CN với 5,3% tổng chi ngân sách thường xuyên và 2,8% GRDP; tương đương với 3.300 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2020.

Tỉnh cũng quan tâm đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ thể chế, chính sách ứng dụng phát triển KH&CN, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; rà soát sắp xếp hệ thống tổ chức KH&CN, tinh giản bộ máy biên chế đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với phát triển nguồn nhân lực KH&CN. Đặc biệt, với chủ trương “đi tắt, đón đầu về khoa học công nghệ”, Quảng Ninh cũng đã ưu tiên chuyển giao, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, công nghệ thông minh, công nghệ thân thiện với môi trường vào các lĩnh vực KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Sở KH&CN tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.
Sở KH&CN tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đầu tư lớn nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ tiên tiến để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu là các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; doanh nghiệp vật liệu xây dựng; doanh nghiệp chế biến, chế tạo...

Các khu nông nhiệp công nghệ cao do Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Việt Úc tại TX Đông Triều, huyện Đầm Hà cũng được hình thành, tạo điểm nhấn quan trọng cho ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. Qua đó nâng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao lên 45,2%; năng suất lao động bình quân tăng 11,6%, gấp 1,73 lần so với năm 2015 và gấp 2 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước. Quảng Ninh cũng là tỉnh đứng thứ 4 toàn quốc về số lượng doanh nghiệp KH&CN.

Nhờ ứng dụng chuyển giao mạnh mẽ về KH&CN, nhất là CNTT, tỉnh đã có nhiều mô hình là điểm sáng trong toàn quốc. Tiêu biểu như triển khai thành công CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Số lượng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp áp dụng thành công hệ thống quản lý và công cụ quản lý chất lượng tiên tiến tăng 1,7 lần so với năm 2015. 100% cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cấp xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, hướng đến quản lý chất lượng TCVN ISO điện tử.Các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo KHKT được triển khai mạnh mẽ, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh tham gia.

Cán bộ Sở KH&CN thẩm định nhiệm vụ KH&CN trồng thử nghiệm giống lúa mới.
Cán bộ Sở KH&CN thẩm định hiệu quả nhiệm vụ KH&CN trồng thử nghiệm giống lúa mới.

Thêm sức bật cho hoạt động KH&CN

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định rõ mục tiêu: Phát triển KT-XH nhanh, bền vững; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. Trong đó, quan điểm lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng KH&CN làm động lực được xem là những trụ cột chủ yếu.

Bám sát quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh, ngành KH&CN cũng xác định rõ sẽ tiếp tục coi KH&CN cùng với giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển KT-XH tỉnh nhanh, mạnh, bền vững.

Ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN cho biết thêm: Trên cơ sở đó, ngành sẽ nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách đối với hoạt động KH&CN. Ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng, đổi mới công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tiếp tục dành nguồn lực thích đáng, đủ mạnh cho hoạt động KH&CN; tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp; tiếp tục lấy doanh nghiệp, người dân là trung tâm đổi mới sáng tạo và ứng dụng, chuyển giao KH&CN để phát triển KT-XH.

Sở KH&CN hướng dẫn Công ty TNHH Thực phẩm Phúc Quang (TP Hạ Long) thành lập doanh nghiệp KH&CN.
Sở KH&CN hướng dẫn Công ty TNHH Thực phẩm Phúc Quang (TP Hạ Long) thành lập doanh nghiệp KH&CN.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN; tạo đột phá về việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đời sống; chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức phục vụ cho nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN trong các trường đại học, trung tâm nghiên cứu; hướng tới xuất khẩu nhân lực KH&CN, tạo cơ chế, môi trường hoạt động KH&CN cho đội ngũ trí thức phát huy.

Nguyên Ngọc

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.