MTTQ với công tác tổng hợp, nắm bắt dư luận xã hội

Thứ Bảy, 28/11/2020, 12:41 [GMT+7]
.
.

Với chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, MTTQ các cấp luôn chú trọng làm tốt công tác tổng hợp, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân và dư luận xã hội.

Kênh nắm bắt dư luận khá đa dạng: Thông tin đăng tải trên báo chí, mạng xã hội; ý kiến phản ánh được nêu ở các hội nghị, hội thảo, các cuộc tiếp xúc cử tri, các buổi tuyên truyền, tập huấn, các cuộc họp ở khu dân cư...

Cán bộ phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả (bên phải) khảo sát tình hình hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại địa phương.
Cán bộ phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả (bên phải) khảo sát tình hình hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại địa phương.

Ông Trương Thành Công, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cẩm Phả, cho biết: Việc nắm bắt tư tưởng nhân dân luôn được MTTQ thành phố thực hiện có hiệu quả, duy trì thường xuyên những năm qua, tập trung chủ yếu vào các công tác đền bù GPMB, quản lý tài nguyên môi trường, đảm bảo an ninh trật tự... Bởi đây là những vấn đề nổi cộm, rất được nhân dân quan tâm theo dõi và cần có sự ủng hộ lớn của nhân dân.

Trong năm 2020, nhiều sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra, đặc biệt là liên quan đến tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp đến tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp... khiến cho việc tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Qua thông tin kịp thời, chính xác từ cơ sở, Ban Thường trực MTTQ thành phố đã báo cáo thành ủy và MTTQ tỉnh để có giải pháp phối hợp tuyên truyền, vận động, cùng chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dân sinh.

TP Hạ Long tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận và đoàn thể, tháng 10/2020.
TP Hạ Long tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận và đoàn thể, tháng 10/2020.

Không chỉ riêng tại TP Cẩm Phả, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh đều đang thực hiện rất tích cực, có hiệu quả công tác nắm tình hình dư luận xã hội tại địa bàn công tác. Nhiều cách làm hay được áp dụng, như: Tranh thủ đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng DTTS, chức sắc tôn giáo; thành lập mạng lưới cộng tác viên; thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động, phối hợp xác thực, xử lý thông tin giữa các đơn vị trên cùng địa bàn dân cư.

Đồng thời thường xuyên quan tâm, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đủ số lượng, chất lượng gắn liền với chế độ giao ban, báo cáo thường xuyên với cấp ủy và Ủy ban MTTQ cấp trên theo thẩm quyền... MTTQ các cấp còn cử cán bộ tham gia vào các nhóm cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống thông tin xấu độc, qua đó đã nắm bắt kịp thời sự việc và tham mưu cho cấp ủy giải pháp và tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng cùng tuyên truyền, vận động, giải thích.

Điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự tập huấn trực tuyến toàn quốc về công tác nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội, tháng 10/2020.
Điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự tập huấn trực tuyến toàn quốc về công tác nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội, tháng 10/2020.

Giữa tin đồn và dư luận xã hội có những điểm khác biệt cơ bản sau: 1) Nguồn thông tin: nguồn thông tin của tin đồn luôn xuất phát từ người khác (tôi nghe người này, người kia nói...); nguồn thông tin của dư luận xã hội lại xuất phát từ chính là bản thân người phát ngôn (theo ý kiến của tôi thì...); 2) Tin đồn lan rộng thì càng có nhiều biến thái, do nó không ngừng được thêm thắt. Lúc ban đầu, dư luận xã hội thường rất phân tán, nhưng sau đó, thông qua sự trao đổi, tranh luận, tính thống nhất của dư luận xã hội thường tăng lên; 3) Tin đồn thường có tính “thất thiệt” (mặc dù có những tin đồn về cơ bản là sự thật), trong khi đó, dư luận xã hội phản ánh trung thực về suy nghĩ, tình cảm, thái độ của chủ thể.
Tuy nhiên, tin đồn có thể làm nảy sinh dư luận xã hội khi trên cơ sở tin đồn người ta đưa ra những phán xét đánh giá bày tỏ thái độ của mình. Tin đồn thường xuất hiện khi người ta thiếu (hoặc thừa) thông tin.

Tạp chí Tuyên giáo (tuyengiao.vn)

Dù đã thành nền nếp, nhiệm vụ “nghe dân nói” của MTTQ tỉnh vẫn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hơn nữa. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn của Trung ương MTTQ Việt Nam vào cuối tháng 10/2020, một số mặt hạn chế còn tồn tại đã được nhận diện: Nhiều cơ quan quan tâm công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, song vẫn thiếu cơ chế tổng thể để phân vai, điều phối bảo đảm tính toàn diện, hiệu quả và thiết thực; cán bộ được phân công đảm nhận nhiệm vụ này ít được tập huấn chuyên sâu về phỏng vấn sâu, nhận diện vấn đề, tiếp cận thông tin đại chúng...

Giải pháp được đưa ra là MTTQ các địa phương phải lựa chọn, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức đảm nhiệm công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân; nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của chính đội ngũ cán bộ MTTQ về tầm quan trọng của công tác này. Đồng thời tăng cường việc trao đổi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong hệ thống MTTQ và giữa MTTQ với các tổ chức thành viên, ngành Tuyên giáo của Đảng...

Bà Lê Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: MTTQ tỉnh triển khai ngày càng tốt hơn việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội qua nhiều kênh đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Như vậy chính là đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.