Móng Cái: Hiệu quả từ đối thoại với đội ngũ cán bộ cơ sở

Thứ Ba, 24/11/2020, 09:06 [GMT+7]
.
.

TP Móng Cái đã tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó, nổi bật là việc thực hiện duy trì hiệu quả việc tổ chức hội nghị giao ban giữa lãnh đạo thành phố với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu theo định kỳ.

Hội nghị giao ban giữa lãnh đạo TP Móng Cái với đội ngũ Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu
Hội nghị giao ban giữa lãnh đạo TP Móng Cái với đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu 6 tháng đầu năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Ban Dân vận Thành ủy Móng Cái, cho biết: Được triển khai thực hiện từ năm 2014, đều đặn hàng quý, TP Móng Cái tổ chức hội nghị giao ban, gặp mặt đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (khu), trưởng ban công tác mặt trận hàng quý. Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ TP Móng Cái và các phòng, ban chức năng đã trực tiếp đối thoại với đội ngũ cán bộ cơ sở. Đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn khu, trưởng ban công tác mặt trận tại 101 thôn, khu là cầu nối giữa cán bộ, lãnh đạo thành phố tới nhân dân, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ đoàn kết thống nhất giữa Đảng - chính quyền - quân và dân các dân tộc TP Móng Cái.

Tại các hội nghị giao ban, gặp mặt đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (khu), trưởng ban công tác mặt trận hàng quý, lãnh đạo TP Móng Cái đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận tại Hội nghị giao ban quý trước. Trong chương trình giao ban hàng quý, đại diện đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở trên địa bàn TP Móng Cái đã gửi tới chủ tọa hàng chục kiến nghị, đề xuất những nhóm nội dung liên quan tới các vấn đề trực tiếp tại thôn, khu phố; những vấn đề liên quan tới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Căn cứ các nội dung thuộc thẩm quyền, lãnh đạo TP Móng Cái đã trực tiếp trả lời và điều hành phần giải đáp trực tiếp từ đại diện các phòng, cơ quan chức năng của TP Móng Cái với tinh thần thẳng thắn theo hướng tất cả các vấn đề cần giải quyết tốt từ cơ sở, tránh tình trạng thiếu thực tế, không sát với thực tiễn tại cơ sở, dẫn đến tiến độ giải quyết chậm trễ, ảnh hưởng đến trách nhiệm của người lãnh đạo và niềm tin của nhân dân.

Đại diện các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu trao đổi ý kiến tại hội nghị.
Đại diện các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu trao đổi ý kiến tại hội nghị.

Từ đầu năm đến 31/10, TP Móng Cái đã tổ chức 5 hội nghị giao ban với các Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu với sự tham gia của gần 1.450 đại biểu. Đã có, 104 nội dung đề xuất, kiến nghị của nhân dân được đội ngũ cán bộ cơ sở trực tiếp gửi tới lãnh đạo thành phố. Đến nay, TP Móng Cái đã chỉ đạo giải quyết, xin ý kiến chỉ đạo giải quyết 104/104 ý kiến, kiến nghị, trong đó đã giải quyết xong  90 ý kiến, đang giải quyết 14 ý kiến.

Cùng với đó, lãnh đạo TP Móng Cái cũng tăng cường công tác đối thoại với nhân dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố trực tiếp trả lời các vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo, quản lý.

Hữu Việt

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.