Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Thanh tra Việt Nam 23/11 (1945 - 2020)

Thanh tra tỉnh: Một năm nhiều kết quả nổi bật

Thứ Năm, 19/11/2020, 08:24 [GMT+7]
.
.

Năm 2020, Thanh tra tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên đạt được những kết quả nổi bật.

Thanh tra tỉnh thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, thực hiện dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tháng 9/2020.
Thanh tra tỉnh thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, thực hiện dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm

Với chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác theo kế hoạch và những nhiệm vụ đột xuất khác được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Công tác thanh tra luôn được đổi mới từ khâu khảo sát xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm gắn với chương trình kiểm tra, giám sát đồng bộ chung của tỉnh, hạn chế tối đa sự trùng chéo, đặc biệt trong việc thanh, kiểm tra doanh nghiệp. Nội dung thanh tra có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm như công tác đầu tư công, mua sắm tài sản, quy hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng…, đồng thời gắn với sự phát triển chung của tỉnh, nhất là trong giai đoạn hiện nay, tỉnh đang trong giai đoạn phát triển, tập trung vào đầu tư kết cấu hạ tầng, các công trình trọng điểm.

Việc đổi mới về phương pháp, nội dung thanh tra góp phần phòng ngừa sai phạm ngay từ giai đoạn chuẩn bị đến quá trình thực hiện đầu tư. Chất lượng, tiến độ các cuộc thanh tra được nâng lên rõ rệt. Hiệu lực kết luận thanh tra được các đơn vị quan tâm thực hiện. Đặc biệt nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu địa phương đã có sự quan tâm và coi đây là việc làm thường xuyên; tỷ lệ thu hồi về kinh tế sau thanh tra đạt kết quả cao (trên 85%).

Đặc biệt, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, căn cứ chỉ đạo của tỉnh và đặc thù công tác của cơ quan, Thanh tra tỉnh đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc thanh kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạm dừng hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tiếp đó, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về việc không thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2020, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh; các ngành, địa phương tăng ường công tác giám sát, nắm tình hình và chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Trong năm, Thanh tra tỉnh, cơ quan kiểm tra - thanh tra cấp huyện đã triển khai 128 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 92 cuộc. Trong đó, đã thực hiện thanh tra một số công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư lớn như: Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả; Đường trục chính đến cảng hàng không Vân Đồn; Đường từ nút giao thông Hoàng Quốc Việt tới cầu Bãi Cháy… Qua kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 18 tỷ đồng; giảm trừ giá trị quyết toán gần 10 tỷ đồng; kiến nghị khác về tiền trên 244,6 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với tập thể và cá nhân liên quan...  

Riêng cơ quan Thanh tra tỉnh đã triển khai và ban hành 38 kết luận thanh tra; kiến nghị xử lý về kinh tế trên 259 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp NSNN gần 10 tỷ đồng, giảm trừ và loại khỏi quyết toán trên 8.9 tỷ đồng; kiến nghị khác trên 240 tỷ đồng; kiến nghị xác định lại diện tích từng loại đất đối với 74.320,6 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với 78 tập thể và 59 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc; 36 nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách quản lý nhà nước.

Các đơn vị cũng triển khai 28 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm tại 70 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và tổ chức thực hiện Luật PCTN; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 125 triệu đồng, kiến nghị khác trên 719 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm 6 tập thể, 4 cá nhân...

Ngoài ra, Thanh tra các sở, ngành đã thành lập 183 đoàn thanh tra, kiểm tra và 2.335 cuộc thanh tra, kiểm tra độc lập trên các lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 2.457 trường hợp là cá nhân và tổ chức với số tiền vi phạm trên 9,3 tỷ đồng và nhiều nội dung kiến nghị khác.

Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân,  giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác giải quyết đơn thư KNTC luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm tổ chức Đại hội Đảng và các sự kiện lớn của đất nước, tỉnh, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đơn vị chủ động làm việc với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương nắm lại các vụ việc công dân thường xuyên xuất hiện tại trung ương cũng như của tỉnh để làm việc với các địa phương, kết hợp với việc rà soát Kế hoạch 45/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị phức tạp kéo dài. Đồng thời, duy trì việc kiểm tra, hướng dẫn việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt cấp xã, phường, thị trấn; kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh nghe và chỉ đạo trực tiếp vụ việc phức tạp, đông người. Qua đó phần nào hạn chế các vụ việc công dân xuất hiện tại các sự kiện của đất nước, của tỉnh; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã có sự thay đổi, đã chủ động và trách nhiệm trong chỉ đạo và trực tiếp nghe giải quyết vụ việc phức tạp; sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh với địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý vụ việc phức tạp có bước chuyển biến, hiệu quả.  Đồng thời, Thanh tra tỉnh là thành viên thường trực của Hội đồng tiếp công dân tỉnh trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng.

Với vai trò của mình, Thanh tra tỉnh làm tốt công tác tham mưu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho tỉnh. (Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng  định kỳ
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh làm tốt công tác tham mưu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho tỉnh. (Trong ảnh: Một buổi tiếp công dân định kỳ của tỉnh). 

Trong năm, toàn tỉnh đã tiếp 8.504 lượt công dân, với 4.642 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 10.292 đơn (giảm 14,06% so với năm 2019). Qua phân loại đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp là 428 đơn khiếu nại, 57 đơn tố cáo. Còn lại là các đơn kiến nghị, đơn phản ánh, đơn trùng lặp nội dung, đơn nặc danh hoặc đơn không rõ nội dung và địa chỉ của người KNTC. Đến nay, đã giải quyết 391/527 vụ việc khiếu nại; 45/58 vụ việc tố cáo.

Riêng Thanh tra tỉnh đã thực hiện việc tiếp công dân đúng quy trình, quy định với 32 lượt công dân tương ứng 32 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 309 đơn thư của công dân gửi đến. Trong năm, đơn vị được UBND tỉnh giao thụ lý giải quyết, rà soát tổng số 108 vụ việc, trong đó có 96 khiếu nại, 5 tố cáo, 7 kiến nghị, phản ánh. Đến nay, đơn vị đã giải quyết 98/108 vụ việc, đạt 91%. Thông qua giải quyết KNTC đã coi trọng việc đối thoại trong quá trình giải quyết, hướng giải quyết luôn đảm bảo khách quan, minh bạch, theo nguyên tắc pháp luật và hướng có lợi cho người dân; đề cao trách nhiệm của người giải quyết và cơ quan xác minh; đã khôi phục và trả lại quyền lợi cho công dân trên 10 tỷ đồng; thu hồi về Nhà nước 25,27 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng được Thanh tra tỉnh chủ động triển khai thông qua việc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đồng thời thông qua công tác thanh tra kinh tế xã hội, thanh tra tỉnh tập trung và hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong triển khai Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật PCTN năm 2018.

Đối với công tác xây dựng lực lượng ngành, Thanh tra tỉnh đã triển khai đầy đủ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ cho cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra cấp huyện sau khi hợp nhất; triển khai các phong trào thi đua nhằm cổ vũ công chức ngành Thanh tra, hưởng ứng bằng công việc cụ thể, thiết thực chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam. Để ghi nhận những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực trong năm 2020, Thanh tra tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen trên các lĩnh vực: Công tác kiểm tra – giám sát; Quy chế công tác dân vận; Phòng, chống tham nhũng; Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới..

Đồng chí Điệp Văn Chiến, Chánh Thanh tra tỉnh, cho biết: Phát huy kết quả, thành tích đạt được trong năm 2020, đồng thời triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian tới, cùng với việc quán triệt triển khai các Nghị quyết, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tranh thủ sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban ngành và địa phương, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác. Cùng với đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, tận tâm, tận lực, xứng đáng là người cán bộ Thanh tra như Bác Hồ đã từng căn dặn...”

Thanh Hoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.