Hội thảo trực tuyến khoa học cấp quốc gia 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Tư, 11/11/2020, 11:23 [GMT+7]
.
.

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nay là MTTQ Việt Nam, sáng 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930-2020)”.

Điểm cầu tại Quảng Ninh.
Điểm cầu tại Quảng Ninh.

Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, quần chúng ở Trung ương.

Chủ trì tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề: Khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước; đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam… Qua đó, các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Các đại biểu tham gia, theo dõi hội thảo trực tuyến.
Các đại biểu tại điểm cầu Quảng Ninh tham gia hội thảo trực tuyến.

Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa về nhiều mặt, đồng thời là một biểu hiện sinh động nhằm tôn vinh và tri ân công ơn các anh hùng, liệt sĩ các thế hệ mặt trận đã trọn đời vì nước, vì dân; những thương bệnh binh, cựu chiến binh, chiến sĩ, đồng bào cả nước; các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, chức sắc tôn giáo, đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 90 năm qua.

Thanh Hằng - Nguyễn Hưng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.