HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT

Thứ Tư, 04/11/2020, 14:02 [GMT+7]
.
.

Sáng 4/11, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được thực hiện trong điều kiện Quảng Ninh triển khai quyết liệt Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Vì vậy, quá trình thực hiện quy hoạch có nhiều nội dung cần điều chỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình mới. Quy hoạch đã được quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đến nay, hệ thống mạng lưới các trường trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập với 630 trường từ mầm non đến THPT, 42 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và và cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 547/630 trường đạt chuẩn quốc gia các cấp. Công tác xã hội trong lĩnh vực giáo dục có nhiều kết quả đáng kể. Từ năm 2015 đến nay đã thu hút gần 1.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách đầu tư các cơ sở giáo dục. 

Cùng với đó, toàn tỉnh hiện có 42 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp được phân bố ở các địa phương và tỉnh. Sau khi sáp nhập, đổi tên và chuyển về UBND cấp huyện quản lý, mô hình Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tương đối phù hợp với thực tiễn tại địa phương cấp huyện, nhất là địa phương chưa có các trường trung cấp, cao đẳng đóng trên địa bàn, tiết kiệm chi phí đầu tư, đảm bảo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục thường xuyên, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận những kết quả đã đạt được của việc thực hiện quy hoạch. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến tham gia của thành viên đoàn giám sát để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện gửi báo cáo trước ngày 10/11. Trong đó, phải đánh giá rõ nét những kết quả thực hiện các chỉ tiêu, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Các đơn vị phải rà soát kỹ lưỡng để xác định quy mô phát triển mạng lưới giáo dục và đào tạo thời gian tới, đưa ra mục tiêu về chuẩn chất lượng đội ngũ, có phương hướng xây dựng đề án chuẩn hóa cơ sở giáo dục, có định hướng nâng cao chất lượng các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Từ đó, đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới để khắc phục những tồn tại, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, đáp ứng được sự phát triển của tỉnh.

Cao Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.