Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Phát huy dân chủ, trí tuệ của nhân dân

Thứ Tư, 11/11/2020, 09:33 [GMT+7]
.
.

Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân, tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng mang tính quyết định đối với cả giai đoạn. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh trong việc tham góp vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Bà con đồng bào dân tộc xã Quảng An, huyện Đầm Hà
Đồng bào dân tộc thiểu số xã Quảng An (huyện Đầm Hà) tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 5/11 vừa qua, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại xã Quảng An (huyện Đầm Hà) diễn ra trong không khí sôi nổi. Nhân dân bày tỏ sự phấn khởi về những thành tựu của đất nước, những đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Nhiều ý kiến đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm nghiên cứu mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Anh Lỷ Văn Nhì (xã Quảng An) chia sẻ: Chúng tôi hoàn toàn nhất trí về nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Từ thực tiễn vận dụng thành công mô hình “Dân tin, Đảng cử” trong bầu bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố tại tỉnh trong những năm qua, nhân dân cũng mong muốn Trung ương tiếp tục nghiên cứu có cơ chế giới thiệu đảng viên để nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND cấp xã gắn với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực thực sự hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã đủ đức, đủ tầm, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân dân huyện Đầm Hà nghiên cứu, trao đổi các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Nhân dân huyện Đầm Hà nghiên cứu, trao đổi về dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhằm triển khai hiệu quả việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Huyện ủy Đầm Hà đã chỉ đạo 9/9 xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân thấy được trách nhiệm đóng góp vào văn kiện. Đồng thời, phân loại các nội dung gần gũi nhất, quan trọng nhất đối với đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, phổ biến để các tầng lớp nhân dân được biết, nắm rõ, từ đó có thể tham gia đóng góp ý kiến với Đảng. Đến nay, toàn huyện đã nhận được trên 1.000 lượt người dân tham gia góp ý.

Ông....
Ông Trịnh Xuân Đan (xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại huyện Hải Hà đầu tháng 11 vừa qua cũng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân từ cấp thôn, khu đến cấp huyện với hơn 1.000 lượt người dân tham gia góp ý.

Ông Trịnh Xuân Đan (xã Quảng Chính) cho biết: Các dự thảo văn kiện được chuẩn bị rất công phu, nội dung trình bày đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, đánh giá đúng tình thực tế của đất nước, giúp cho nhân dân  dễ hiểu dễ tiếp thu. Chúng tôi mong muốn, trong các giải pháp, định hướng giai đoạn tới được đưa vào trong dự thảo Báo cáo chính trị, Trung ương quan tâm nhiều hơn nữa đến chính sách hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho cá nhân, gia đình khi Nhà nước thu hồi đất, để bà con ổn định đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế, gắn bó xây dựng quê hương.

Huyện Hải Hà
Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại huyện Hải Hà. 

Để triển khai hiệu quả, chất lượng việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của nhân dân qua báo chí, thư gửi trực tiếp tới địa phương, cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo tham gia ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, cho biết:  Từ ngày 20/10 đến nay, MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 1.800 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân từ cấp thôn, khu phố đến cấp tỉnh với gần 1.500 ý kiến đóng góp. Nhìn chung, nhân dân thể hiện trách nhiệm, tâm huyết tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện. Mỗi địa phương, đơn vị đều thể hiện quyết tâm làm tốt công tác lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước. Chúng tôi đã tổng hợp, tiếp thu, chọn lọc những ý kiến tâm huyết nhất để báo cáo tỉnh đưa vào tổng hợp chung gửi về Trung ương.

Trúc Linh

Tin liên quan

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.