Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Hai, 16/11/2020, 19:01 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/11, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban tuần để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe Đoàn giám sát HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau 5 năm thực hiện, quy hoạch phát triển GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách cho đầu tư phát triển GD-ĐT, trong đó tập trung bố trí nguồn lực ngân sách đầu tư cho giáo dục khá cao, trên 26.000 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tinh giản bộ máy biên chế, dồn ghép các trường, điểm trường. Giai đoạn 2015-2020 đã thực hiện giảm 30 trường công lập, 163 điểm trường xuống 27 trường. Mạng lưới cơ sở giáo dục được kiện toàn, củng cố và có bước phát triển; bộ mặt trường lớp khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học, đảm bảo có các loại hình trong các hệ thống giáo dục quốc dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học các cấp được đầu tư cơ bản đồng bộ. Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đạt mục tiêu và tăng từ 66,1% (năm 2015) lên 86,82% (năm 2020); tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 91,58%, tăng 7,3% so với giai đoạn trước; 12/13 địa phương cấp huyện có trường học ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến; đầu tư xây dựng hoàn thành nâng cấp trường Đại học Hạ Long hiện đại, phát triển theo hướng chất lượng cao, tăng về số lượng và chất lượng sinh viên....

Về hoạt động của các Trung tâm GDNN-GDTX, công tác định hướng giáo dục nghề nghiệp được chú trọng; hoạt động liên kết giữa các trung tâm với các trường cao đẳng trên địa bàn đào tạo nghề cho học sinh có nhiều chuyển biến tích cực, tăng về số lượng; công tác thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên bước đầu được triển khai ở 5/13 trung tâm cấp huyện.

Đoàn giám sát cũng chỉ rõ một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quy hoạch phát triển GD-ĐT trong năm qua như: Chỉ tiêu phát triển quy mô giáo dục nghề nghiệp đạt thấp; chuyển đổi mô hình hợp tác công tư, chuyển đổi mô hình từ công lập ra ngoài công lập đối với các bậc học còn hạn chế; tỷ lệ học sinh theo học tại các trường tư thục còn thấp. Kết quả thi tốt nghiệp THPT hàng năm còn khá khiêm tốn so với các tỉnh trong khu vực. Đối với các Trung tâm GDNN-GDTX, đội ngũ giáo viên dạy văn hóa còn thiếu nhiều so với số lượng và cơ cấu lớp trong các năm học; cơ sở vật chất hầu hết chưa được các địa phương quan tâm; trang thiết bị phòng thực hành học văn hóa không có, thiết bị đào tạo nghề cũ...

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trình HĐND tỉnh. Trong đó, lưu ý cần tập trung phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế liên quan tới công tác quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành đối với lĩnh vực này, cũng như cơ chế phối hợp quản lý nhà nước sau phân cấp.

Về giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, phải tập trung hoàn thành kiên cố hóa phòng học, trường học nhất là cấp mầm non và tiểu học; chỉ rõ và có giải pháp cụ thể đối với từng trường không đủ điều kiện công nhận tái chuẩn và chưa đạt chuẩn, tuyệt đối không chạy theo thành tích. Cùng với đó, phải xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn, lựa chọn các cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng; riêng đội ngũ tuyển mới phải đạt chuẩn từ đầu vào. Phát triển hài hòa, hợp lý các trường công lập và ngoài công lập; thực hiện rà soát chất lượng đào tạo ngoài công lập đảm bảo cung cấp cho người dân chất lượng giáo dục tốt nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý đến việc chú trọng dạy và học ngoại ngữ, nhất là ở các địa phương miền núi, hải đảo; phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư cho mô hình giáo dục thông minh. Bên cạnh đó, ngành giáo dục tiếp tục bám sát lộ trình tinh giản biên chế; quy hoạch lại mạng lưới các trường đào tạo nghề trên địa bàn theo hướng hình thành các trường đào tạo chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường và tăng tự chủ.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về công tác quản lý, sử dụng biên chế của cả hệ thống chính trị cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.