Giao ban Cụm thi đua ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc tỉnh

Thứ Ba, 17/11/2020, 11:02 [GMT+7]
.
.

Sáng 17/11, tại Bộ CHQS tỉnh (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc tỉnh năm 2020.

Cụm thi đua, gồm ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các đảng ủy: Quân sự, Biên phòng, Công an, Cục Thuế, Hải quan, Khối các cơ quan tỉnh, Than Quảng Ninh.

Đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu kết luận hội nghị.

Trong năm 2020, ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các đơn vị trong cụm đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Nổi bật: Tập trung tuyên truyền chủ đề công tác năm, hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với đường lối đổi mới của đất nước; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Hội nghị cũng thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật, tồn tại hạn chế và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, xác định tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh để xây dựng chương trình công tác năm 2021 phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; theo dõi, tổng hợp báo cáo, phản ánh đầy đủ tình hình báo chí, dư luận xã hội hằng ngày, hằng tuần; đặc biệt là tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường thông tin tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội…

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.