Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng làm việc tại huyện Tiên Yên

Thứ Sáu, 27/11/2020, 16:00 [GMT+7]
.
.

Ngày 27/11, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với huyện Tiên Yên về việc triển khai thực hiện Quyết định số 04 - Qđi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của văn phòng cấp ủy trong điều kiện phục vụ chung.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Huyện ủy Tiên Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm theo Quyết định số 04- Qđi/TW đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó thực hiện Đề án 25 của tỉnh về "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế", năm 2019 huyện Tiên Yên đã hợp nhất 3 văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện thành văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện hợp nhất bước đầu có những thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành, kết nối giữa hai cơ quan văn phòng; công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và UBND huyện được thông suốt, nắm bắt kịp thời chủ trương lãnh đạo của cấp ủy và hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện của chính quyền, không phải qua khâu trung gian báo cáo, tổng hợp. Cùng với đó là nâng cao chất lượng sử dụng nguồn lực con người, cơ sở vật chất hiệu quả, chất lượng tham mưu tổng hợp phục vụ được nâng cao, tạo được sự liên thông trong công tác tham mưu chủ trương lãnh đạo đến triển khai thực hiện, đánh giá kết quả được sát hơn.

Qua nghe báo cáo của huyện Tiên Yên cùng với các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã đánh giá cao kết quả thực hiện của huyện Tiên Yên và mô hình hoạt động của Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Đồng chí cũng đề nghị huyện Tiên Yên cần phải lựa chọn cán bộ, chuyên viên văn phòng đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng theo yêu cầu trong tình hình mới; tinh giảm biên chế, sắp xếp lại nhân sự nhưng vẫn phải đảm bảo số lượng theo cơ cấu để thực hiện nhiệm vụ hiệu lực, hiệu quả.

Trần Hoàn (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.