Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Thứ Sáu, 13/11/2020, 14:24 [GMT+7]
.
.

Sáng 13/11, đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh để nắm bắt kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XI, XII của Đảng.

Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Thúy Phượng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển bền vững và chuyển đổi phương thức phát triển từ ”nâu” sang “xanh”.

Qua đó, Quảng Ninh đã đẩy mạnh đa dạng hóa, huy động và sử dụng các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ. Đồng thời, quyết liệt cải cách hành chính, khâu đột phá là thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Bên cạnh đó, hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục được đổi mới, tổ chức bộ máy được kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm cấp trung gian.

Hàng năm, tỉnh dành nguồn lực thỏa đáng cho phát triển nguồn nhân lực; trong đó, đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Quảng Ninh đã chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

g
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi tại buổi làm việc.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đặt ra kế hoạch thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược bám sát với tình hình mới bao gồm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ ấn tượng đối với những kết quả đạt được trong thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, các đại biểu cũng trao đổi, tìm hiểu và được lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh làm rõ thêm về kinh nghiệm của Quảng Ninh trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, tập trung vào các vấn đề như: Tinh gọn bộ máy biên chế, công tác cải cách hành chính, thu hút nguồn lực đầu tư, công tác giám sát kiểm tra; đầu tư kết cấu hạ tầng…

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.