ĐBQH tỉnh tham góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Ba, 10/11/2020, 18:25 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 10/11, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tham góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sau khi các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu kết luận về Phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi để làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm.

Tổng cộng đã có 121 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn; có 41 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ, trong đó có 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo làm rõ, cụ thể thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn của các đại biểu. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cũng đã trả lời trực tiếp chất vấn của đại biểu Quốc hội. Cơ bản các câu hỏi của đại biểu Quốc hội đã được các thành viên Chính phủ, người đứng đầu các ngành trả lời, còn một số câu hỏi chưa được trả lời hoặc được phép trả lời bằng văn bản, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân trả lời, sớm gửi văn bản đến các vị đại biểu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đại biểu Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Đại biểu Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với ĐBQH các tỉnh, thành trong cả nước, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tham góp nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm vào các dự thảo văn kiện.

Đại biểu Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Việc thực hiện quy trình 5 bước lựa chọn nhân sự trước Đại hội XIII của Đảng sẽ góp phần hạn chế được tình trạng chạy chức, chạy quyền, hướng tới mục tiêu là chọn lựa được một lớp cán bộ đủ đức, đủ tài đảm đương công việc. Đồng chí cho rằng cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là hình thức trực tuyến, đảm bảo tuyên truyền thống nhất, đồng bộ từ Trung ương tới cấp cơ sở.

Đại biểu Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh
Đại biểu Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại thảo luận tổ. 

Tham góp về các chỉ tiêu KT-XH trong giai đoạn tới, đại biểu Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ĐBQH tỉnh, cho rằng: Các chỉ tiêu phát triển KTXH cần phải tính toán chi tiết hơn, thực tiễn hơn như: Chỉ tiêu TFP, năng suất lao động, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu không có tính liên thông, kế thừa như Chỉ tiêu FDI, chỉ tiêu HDI (Chỉ số phát triển con người), có giai đoạn có chỉ tiêu nhưng có giai đoạn sau lại không có. Do đó, cần phải kiểm tra, tính toán lại để xây dựng kịch bản phát triển đảm bảo tính thực tiễn và tính liên thông.

Đại biểu Đỗ Thị Lan, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đề nghị: Cần đánh giá rõ nét hơn các thành tựu quan trọng đã đạt được trong dự thảo báo cáo chính trị; đánh giá khái quát về thể chế phát triển, trong đó cần quan tâm, có định hướng hoàn thiện thể chế chính sách trong các lĩnh vực như: y tế, dân số, tỷ lệ dân di cư… Đại biểu bày tỏ sự đồng tình về những đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn mới. Đại biểu đề nghị, trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng đến với đảng viên, quần chúng nhân dân cần phải có định hướng rõ hơn về nội dung tuyên truyền, đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

Đại biểu Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ĐBQH tỉnh
Đại biểu Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ĐBQH tỉnh tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với sự bày tỏ thống nhất cao các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ĐBQH tỉnh đã đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số cụm từ trong các dự thảo văn kiện, như: Đề nghị bổ sung cụm từ “vững chắc” sau cụm từ “bảo vệ” ở quan điểm chỉ đạo trang 27 dòng 15; bổ sung trang 32 cụm từ “ngày càng” trước cụm từ “thích ứng” ở phần 3 đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Đối với dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2010-2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm giai đoạn 2021-2020, đề nghị tại mục 7, cần quan tâm, có giải pháp cụ thể, hiện hữu nhằm xử lý hiệu quả rác thải đô thị, ô nhiễm môi trường và chống hạn, xâm nhập mặn vùng ven biển; có chủ trương, chính sách cụ thể về quy hoạch sắp xếp dân cư, tái định cư, ổn định sản xuất cho nhân dân các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét như miền Trung vừa qua…

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.