Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuyên sâu

Thứ Năm, 19/11/2020, 07:14 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh đang phát triển mạnh mẽ, cần có một đội ngũ cán bộ các cấp đủ mạnh. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm bố trí nguồn kinh phí, xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp theo hướng chuyên sâu để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Lớp cao cấp lý luận hành chính năm học 2018-2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.
Lớp cao cấp lý luận hành chính khóa 2018-2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Thu Nguyệt

Từ nhiều năm qua, Tỉnh ủy đã đề ra những quan điểm, chủ trương và giải pháp quan trọng, phù hợp với từng thời kỳ. Đồng thời trực tiếp lãnh đạo, quản lý cán bộ, thể chế hóa, cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới.

Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện được thực hiện theo hướng chuẩn hóa tiêu chuẩn và trang bị cho CBCCVC kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, quy định theo tiêu chuẩn đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức các ngạch hành chính. Trong đó, tiếp tục ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCCVC trực tiếp làm công tác chuyên môn, chuyên gia giỏi, tập trung vào một số lĩnh vực tỉnh đang định hướng phát triển, như du lịch, ngoại ngữ, công nghiệp công nghệ cao... Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ. Đa số các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã dành thời gian hợp lý cho kỹ năng thực hành, để khi gặp những tình huống cụ thể, CBCCVC có thể xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả.

Đặc biệt, chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh có nội dung “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, gắn với tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 (Đề án 293). Trên cơ sở đó, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhưng tỉnh vẫn quyết định phê duyệt kinh phí gần 28 tỷ đồng để tổ chức 112 lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước cho đội ngũ CBCC các cấp. Các cơ sở đào tạo và các cơ quan được giao chủ trì tổ chức bồi dưỡng đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng với các hình thức linh hoạt (tập trung, trực tuyến) phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị mình, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên cập nhật các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành trung ương, các cơ sở đào tạo để thông tin đến CBCCVC trong toàn tỉnh đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu.

Một giờ học thực hành của thầy, trò Khoa Thủy sản, Trường Đại học Hạ Long.
Một giờ học thực hành của thầy, trò Khoa Thủy sản, Trường Đại học Hạ Long. Ảnh: Nguyên Ngọc 

Nhờ đó, chất lượng đội ngũ CBCCVC của tỉnh ngày càng được nâng cao, nhiều cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược của tỉnh, đã mạnh dạn đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn, không né tránh các vấn đề mới, khó, phức tạp; mạnh dạn đề xuất những vấn đề chưa có tiền lệ để tập trung nghiên cứu, thực hiện; kiên trì, bền bỉ, quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác cán bộ, Quảng Ninh đang tích cực triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là căn cứ, định hướng quan trọng, là động lực cho cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đội ngũ bí thư cấp ủy và người đứng đầu đủ phẩm chất, đạo đức, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm từ 15-20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi; từ 25-35% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; từ 20-25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện dưới 40 tuổi…

Hoài Anh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.