Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Thứ Sáu, 27/11/2020, 15:59 [GMT+7]
.
.

Chiều 27/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho hơn 320 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, đảng viên khối cơ quan, phân đội trực thuộc Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Theo đó, Nghị quyết xác định một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đó là: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của Quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 3; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ, LLVT tỉnh cần chủ động tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; nắm chắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nâng cao sức mạnh tổng hợp trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.