Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Thứ Hai, 09/11/2020, 11:10 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

, Đảng bộ cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Đảng bộ Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ bộ phận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.