Cục Hải quan tỉnh: Ban hành 11 văn bản chỉ đạo, triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ Sáu, 20/11/2020, 16:24 [GMT+7]
.
.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cùng cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Cục Hải quan tỉnh đã sớm tổ chức quán triệt, học tập và triển khai các nội dung đến cán bộ, công chức, người lao động trong toàn đơn vị.

Cục Hải quan tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cục Hải quan tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, đến nay, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh được quán triệt, học tập, nghiên cứu đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã ban hành 11 văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, được Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh và các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, không dập khuôn, sao chép.

Đặc biệt, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh cũng đã sớm ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU ngày 22/6/2020 về thực hiện nghị quyết với các chỉ tiêu, nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân 5-7% năm; giảm thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu rút ngắn hơn chỉ tiêu cấp trên giao trên 5%; duy trì năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành của tỉnh (DDCI) phấn đấu 5 năm liên tiếp xếp thứ nhất; công tác thu ngân sách nhà nước vượt trên 5% chỉ tiêu bộ, ngành, tỉnh giao hằng năm. Cùng với đó, kết quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro vượt chỉ tiêu cấp trên giao hàng năm...

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.