Công bố quyết định thành lập Chi bộ BQL Dự án xây dựng các công trình NN&PTNT

Thứ Bảy, 14/11/2020, 12:24 [GMT+7]
.
.

Chiều 13/11,  Ban Quản lý (BQL) Dự án xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thành lập Chi bộ BQL Dự án xây dựng các công trình NN&PTNT. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đến dự.

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở kiện toàn BQL Các dự án công trình NN&PTNT trực thuộc Sở NN&PTNT, ngày 2/11/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 41-QĐ/ĐUK thành lập Chi bộ BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh trên cơ sở tách và nâng cấp từ chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở NN&PTNT. Đồng thời, chỉ định Chi ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Phạm Phúc Quảng, Phó Giám đốc phụ trách Ban được chỉ định làm Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định thành lập Chi bộ cho đồng chí Phạm Phúc Quảng, Bí thư Chi bộ.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định thành lập Chi bộ cho đồng chí Phạm Phúc Quảng, Bí thư Chi bộ.

Chi bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp; số đảng viên hiện có là 20 đồng chí trên tổng số 40 viên chức, người lao động của đơn vị.

Việc thành lập Chi bộ BQL Dự án xây dựng các công trình NN&PTNT đã nâng số tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lên 61 đơn vị.

PV

.
.
.
.
.
.
.
.