Vân Đồn:

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Thứ Hai, 19/10/2020, 12:14 [GMT+7]
.
.

Căn cứ các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, quy chế... về công tác cán bộ của trung ương, của tỉnh, huyện Vân Đồn đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ, trên tinh thần phát huy dân chủ, công khai, minh bạch.

Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn quản lý đã tổ chức thi trình bày đề án đối với chức danh Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện.
Huyện ủy Vân Đồn trao quyết định các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý sau thi tuyển.

Từ năm 2015 đến nay, huyện đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và cử đi đào tạo hơn 3.200 lượt cán bộ; BTV Huyện ủy đề nghị tỉnh cử 27 cán bộ đi học, hoàn chỉnh trình độ cao cấp lý luận chính trị; phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ mở lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện cho hơn 280 đồng chí đủ điều kiện.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ theo nhu cầu, chủ động tạo điều kiện cho CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, số lượng CBCCVC cấp huyện có trình độ tiến sĩ chiếm 0,14%, thạc sĩ 7,03%, đại học - cao đẳng 85,83%, còn lại là trình độ trung cấp.

CBCC xã Đông Xá
Xã Đông Xá luôn tạo điều kiện cho cán bộ được đào tạo, học tập, rèn luyện.

Đảng bộ xã Đông Xá là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của huyện thời gian qua. Xác định công tác cán bộ có vai trò quan trọng, xã luôn tạo điều kiện cho cán bộ được học tập, rèn luyện, thử thách qua công việc hằng ngày, nhất là đối với những cán bộ trẻ; qua đó phát hiện những cán bộ chuyên môn tốt, phẩm chất chính trị trong sáng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận.

Đồng chí Nguyễn Thành Sang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Xá, cho biết: Đến nay 100% CBCC của xã đạt trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 100% CBCC đã, đang hoàn thiện trình độ lý luận chính trị cao và trung cấp; các cán bộ chuyên trách đều nắm giữ các vị trí công tác theo đúng chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng.

Trên cơ sở kết quả lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đánh giá chất lượng đảng viên, CBCCVC hằng năm, BTV Huyện ủy Vân Đồn chỉ đạo xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cho từng giai đoạn. Quy hoạch xây dựng luôn đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định.

BTV Huyện ủy đã phê duyệt Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 (2021-2026) diện BTV Huyện ủy quản lý đối với 622 lượt cán bộ. Trong đó cấp huyện là 165 đồng chí; cấp xã là 457 đồng chí. Các cán bộ được quy hoạch đều đạt tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo từng chức danh, đặc biệt là về đạo đức lối sống, trình độ lý luận chính trị. Cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quan tâm, cân đối đúng mức.

2 năm qua, BTV Huyện ủy đã thực hiện luân chuyển từ huyện xuống xã, thị trấn 6 đồng chí; từ cơ sở về huyện 8 đồng chí; điều động giữa khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền 12 đồng chí. Qua luân chuyển, điều động, sắp xếp, nhiều CBCCVC đã phát huy tốt năng lực, thể hiện bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, tạo chuyển biến tích cực cho đơn vị, cơ sở.

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới, BTV Huyện ủy đang giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; trong đó chú trọng đào tạo, chăm lo bồi dưỡng những cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết, có tư tưởng, tầm nhìn chiến lược, phẩm chất chính trị trong sáng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt, chuẩn bị "nguồn" tham gia bầu cử vào HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Hà

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.