Vân Đồn: Kiểm tra trọng điểm, giám sát mở rộng

Thứ Hai, 19/10/2020, 08:27 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ huyện Vân Đồn hiện có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 2.829 đảng viên. Thời gian qua, Huyện ủy Vân Đồn chỉ đạo tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo hướng kiểm tra có trọng điểm, giám sát mở rộng.

Cán bộ, công chức Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Vân Đồn rà soát đơn thư để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
CBCC Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Vân Đồn rà soát đơn thư để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tháng 10/2020.

Đồng chí Trương Thị Hiền, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Vân Đồn, cho biết: Các cấp uỷ trên địa bàn luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch; lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, cấp ủy đã chỉ đạo triển khai theo từng năm với phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát được xây dựng thống nhất, gắn với phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị kiểm tra, giám sát, từng nội dung cụ thể, bảo đảm tránh chồng chéo, bỏ sót.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã thực hiện 93 cuộc kiểm tra đối với 681 lượt tổ chức đảng, 61 cuộc giám sát đối với 420 lượt tổ chức đảng và 11 lượt đảng viên. Nội dung tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng sản xuất tập trung...

 Bí Thư Huyện Ủy Vân Đồn tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong
Lãnh đạo huyện Vân Đồn tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện thu hút nhiều dự án đầu tư, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn một số biểu hiện tiêu cực trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành, nhất là về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, gây đơn thư, khiếu nại, tố cáo bức xúc trong nhân dân. Huyện ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến quản lý đất đai, đầu tư, quy hoạch…

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tích cực triển khai giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh, của huyện, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nhiệm kỳ mới 2020-2025, để đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới,  Huyện ủy Vân Đồn tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát những vấn đề, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm; thường xuyên kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc công tác giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị của công dân phản ánh liên quan đến một số tổ chức đảng và đảng viên.

Trúc Linh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.