Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Sáu, 16/10/2020, 14:44 [GMT+7]
.
.

Sáng 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. 

Quang cảnh hội nghị đầu cầu Quảng Ninh
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ninh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu và quán triệt những nội dung mới, nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng chính phủ và Bộ Tư pháp.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 18/6/2020, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Luật sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015, với những nội dung mới như: Quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, làm rõ quy định về phản biện xã hội của MTTQ, nâng cao hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, xã; bổ sung một số hình thức, trình tự thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại hội nghị

Hội nghị giúp cán bộ, công chức của các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương nắm vững và nhận thức đầy đủ những quy định, yêu cầu mới trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dương Hương


 

.
.
.
.
.
.
.
.