Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển GD&ĐT

Thứ Sáu, 16/10/2020, 12:34 [GMT+7]
.
.

Sáng nay, 16/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT về việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Thu Hoài, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.
Đồng chí Trần Thị Thu Hoài, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Sau 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Sở GD&ĐT đã chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Tổng chi ngân sách địa phương cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn này đạt trên 26.000 tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng chi ngân sách của tỉnh. Hệ thống cơ sở vật chất từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại; nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển giáo dục đã được ban hành, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Việc phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục cơ bản đạt theo yêu cầu quy hoạch đề ra, toàn tỉnh hiện có 630 cơ sở giáo dục thuộc 4 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; 42 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 10 trường ĐH, CĐ, trung cấp. Công tác thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành giáo dục ở tất cả các cấp đào tạo có sự thay đổi tích cực cả về lượng và chất, đáp ứng nhu cầu về giảng dạy.

Riêng về hoạt động của các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, báo cáo của Sở GD&ĐT cũng nêu rõ: từ năm 2015 đến nay, Quảng Ninh hoàn thành việc chuyển giao 13 Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở GD&ĐT về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý; hoàn thành việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập cấp huyện thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Về cơ bản, các trung tâm này chủ yếu thực hiện hiệu quả một số chức năng nhiệm vụ đối với giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp; tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy văn hóa, đào tạo nghề, hướng nghiệp, phân luồng học sinh…

Lãnh đạo Sở GD&ĐT báo cáo với đoàn giám sát của HĐND tỉnh về nội dung thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT báo cáo với đoàn giám sát của HĐND tỉnh về nội dung thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đề nghị Sở GD&ĐT giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến: Quản lý vận hành phòng học thông minh; tỷ lệ trường đạt chuẩn; khai thác trang thiết bị đã được đầu tư; giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng ở các trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục dạy nghề; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng cho dạy văn hóa ở các trung tâm giáo dục thường xuyên; thống kê cơ chế, chính sách, đối tượng thụ hưởng cho giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành giáo dục; công tác thanh, kiểm tra, giám sát…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Thu Hoài, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT rà soát lại quy hoạch, phát hiện, tham mưu cho tỉnh sửa đổi, điều chỉnh, cho ra khỏi những nội dung chưa phù hợp.

Đồng thời, tiếp tục đề xuất tỉnh các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới. Trọng tâm là tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; sớm giải quyết bài toán quá tải trường lớp và biên chế giáo viên; tham mưu các sở, ngành, địa phương rà soát, bố trí quỹ đất để phát triển giáo dục; đánh giá lại hiệu quả đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để tránh lãng phí; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giáo viên… Đặc biệt, phối hợp với Sở LĐ,TB&XH rà soát lại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục dạy nghề để tham mưu mô hình hoạt động phù hợp, phát huy hiệu quả các trung tâm này.

Nguyên Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.