Thủ tướng: Năm 2021, tiếp tục tập trung thực hiện "mục tiêu kép" ​

Thứ Ba, 20/10/2020, 15:38 [GMT+7]
.
.

Thời gian còn lại của năm 2020, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quyết liệt hành động, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện "mục tiêu kép" đã đề ra.

Ngày 20/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng báo cáo Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 5 năm từ 2016 - 2020, cùng với dự kiến kế hoạch năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới từ 2021 - 2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm nay, trước những diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng đã kịp thời ban hành nhiều kết luận, nghị quyết, chỉ thị và chỉ đạo các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép": Vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, trong đó kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020, nhiệm vụ 5 năm tới từ 2021 - 2025. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020, nhiệm vụ 5 năm tới từ 2021 - 2025. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng khẳng định, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập. Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay không đạt kế hoạch đề ra do tác động, ảnh hưởng lớn, ngoài dự báo của đại dịch COVID-19, dẫn đến tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 không đạt mục tiêu đề ra. Do đó, thời gian còn lại của năm nay, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục quyết liệt hành động, đổi mới cách làm, tranh thủ thời cơ, phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện "mục tiêu kép" đã đề ra, đi cùng với khắc phục hậu quả của lũ lụt ở miền Trung.

Trong năm 2021 và những năm đầu của giai đoạn 2021 - 2025, Việt Nam cần tiếp tục tập trung thực hiện "mục tiêu kép". Phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Để thực hiện được các chỉ tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo Quốc hội 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục củng cố trạng thái bình thường mới, coi việc bảo đảm an toàn với dịch bệnh là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chú trọng đẩy nhanh nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong phát triển vaccine và có giải pháp để nhân dân tiếp cận, sử dụng vaccine phòng dịch sớm nhất.

Theo VTV

.
.
.
.
.
.
.
.